Zapraszamy mazowieckich producentów żywności do udziału w XVI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt roku 2022.

Konkurs został zaplanowany z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Rozbudowana formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych.

Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności, przetwórstwa oraz promocji mazowieckich wyrobów.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania konkursu zawarte są w Regulaminie XVI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2022.

Logotyp konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

LGD Biuro krócej nieczynne 12012023


 Data publikacji: 11.01.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 8 uchwał w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie pomocy na wnioski:

- Eweliny Kurowskiej;

- Stowarzyszeniem Ośrodkiem Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku;

- Gminą Wiśniew;

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzesku-Królowa Niwa;

- Gminą Suchożebry (2 wnioski);

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Zbuczynie;

- Gminą Siedlce.

 

Protokol Protokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - grudzień 2022 r. - II posiedzenie 

ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - grudzień 2022 r. - II posiedzenie - protokół w wersji dla osób ze szczególnymi potrzebamiII posiedzenie - protokół w wersji dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Data publikacji: 28.12.2022 r.

LGD ZS życzenia BN 2022

 

Data publikacji: 22.12.2022 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie pomocy na wniosek Katarzyny Gil.

Protokol Protokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - grudzień 2022 r.

ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - grudzień 2022 r. - protokół w wersji dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Data publikacji: 06.12.2022 r.

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania wzięli udział w wyjeździe do Włoch do Gal Sicani – Distretto Rurale di Qualità Sicani w celu nawiązania nowej współpracy w ramach programu LEADER.

Delegacja z Polski gościła w gospodarstwie agroturystycznym Fontes Episcopi w Aragonie, będącym w strukturze DRQ Sicani. Podczas wizyty przedstawicieli włoskiej GAL (pol.: LGD) dyrektor Angelo Palamenghi oprowadził naszych przedstawicieli po sycylijskim terenie. W siedzibie GAL odbyło się spotkanie dot. strategii Gal Sicani – Distretto Rurale di Qualità Sicani. Następnie gościli w firmach, które otrzymały dofinansowanie od GAL na założenie własnych firm.

Na zdjęciu widać przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania wzięli udział w wyjeździe do Włoch do Gal Sicani – Distretto Rurale di Qualità Sicani w celu nawiązania nowej współpracy w ramach programu LEADER
Fot. Gal Sicani – Distretto Rurale di Qualità Sicani

Dalej delegacja polska reprezentowana przez Krzysztof Kryszczuk – Prezes LGD Ziemi Siedlecki, Hubert Pasiak – członek Zarządu LGD ZS, Mariusz Kostka – Prezes Bialskopodlaska LGD, Agnieszka Kazimierska – Kierownik Biura BLGD, Beata Młyńska – specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów LGD ZS oraz Małgorzata Dymecka – ekspert w zakresie współpracy LGD ZS i tłumaczka, zostali przyjęci przez Zarząd Miejski San Biagio Platani w Sali Narad, w obecności prezesa Salvatore Sanzeriego. W spotkaniu uczestniczyli także ich menedżer ds. administracji i finansów Rosy Sabella oraz kierownik techniczny Francesco Salvato. Podczas spotkania omówiono znaczenie projektów współpracy LEADER, które były okazją do wymiany dobrych praktyk, które zostaną wykorzystane przez obie strony.

Wyniki nabórów 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2022 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:

NABÓR 1/2022 – „Tworzenie nowych pod-miotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia*        
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 186 264,28 euro / 745 057,12 zł

NABÓR 2/2022 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia*             
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 
75 448,52 euro /  301 794,08 zł

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się dnia 15 listopada 2022 r. od godz. 15.00 w biurze LGD ZS w Wiśniewie przy ul. Siedleckiej 13.

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

LGD Biuro nieczynne 02112022

 

 Data publikacji: 28.10.2022 r. 

 

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich ph. "Z mięsem drobiowym przez pokolenia".

Rozpoczął się okres przyjmowania zgłoszeń do konkursu, w którym można wygrać możliwość gotowania z jednym z najbardziej uzdolnionych kucharzy młodego pokolenia (kto to taki  informacja niebawem na stronie organizatora). Ponadto wyjątkowe przepisy zostaną opublikowane w książce kucharskiej Z mięsem drobiowym przez pokolenia – Tom I ZIMA. Wystarczy zgłosić udział swojego KGW wraz z interesującą propozycją zupy oraz dania głównego opartych o mięso drobiowe za pośrednictwem formularza na www.przezpokolenia.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 listopada 2022 r. Decyduje kolejność – będzie przyjmowane maksymalnie 30 zgłoszeń z jednego województwa! Laureatów I etapu konkursu poznamy już 25 listopada 2022 r. Dla najlepszego Koła nagroda o wartości 6 tys. złotych!

Piękno Doliny Liwca - film

 

Data publikacji: 27.10.2022 r. 

Wirtualny przewodnik, spacery 3D, filmy promujące Dolinę Liwca, Budki Nietelefoniczne, konkursy fotograficzne i filmowe, podstrona www.pieknodolinyliwca.lgdsiedlce.pl i Międzynarodowy Plener Malarski to rezultaty projektu pn. „Piękno Doliny Liwca”, o których rozmawialiśmy podczas konferencji 26 października, w otoczeniu żółtych liści i sztuki, w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i miłośnicy turystyki. Pierwszą część otworzył Krzysztof Kryszczuk – prezes Zarządu LGD ZS oraz Jadwiga Snopkiewicz – prezes Zarządu LGD „Bądźmy Razem” – partnera naszego projektu. Obecni byli także Iwona Księżopolska – sekretarz Zarządu, Grzegorz Góral – skarbnik Zarządu oraz Hubert Pasiak – członek Zarządu. 

Liwiec to rzeka płynąca przez wschodnią część województwa mazowieckiego. Długość tej rzeki to około 142 km. Posiada ona dwa źródła – południowe nieopodal wsi Sobicze i północne na terenie wsi Zawady. Posiada dość urozmaicone brzegi jak na rzekę nizinną, od wysokich skarp po płaskie mielizny. O każdej porze roku Liwiec pokazuje swoje inne oblicze. „Występują tu rzadkie i zagrożone w skali Polski, a nawet Europy gatunki roślin i zwierząt, w naszej okolicy jest wiele obszarów prawnie chronionych, w tym między innymi: Obszar Natura 2000 Dzwonecznik w Kisielanach, Obszar Natura 2000 Dolina Liwca, Obszar Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka, Stawy Siedleckie, Stawy Broszkowskie, ale również rezerwaty leśne np. Klimonty”  zaprezentował w swoim wystąpieniu o walorach przyrodniczych Doliny Liwca, dr Ireneusz Kaługa - przyrodnik, założyciel i prezes Grupy EkoLogicznej.

Walory przyrodnicze zachęcają do spędzania wolnego czasu na łonie natury, co oczywiście można połączyć z aktywną turystyką. Można popływać kajakiem, powędkować, pójść na grzyby, pospacerować, rozwiązać Quest - czyli grę terenową, poszukać skrytek geocashingowych, nawet zaobrączkować bociana. Ale można również pojeździć rowerem. W ramach jednego z projektów nasza LGD Ziemi Siedleckiej wyznaczyła i onakowała metodą belgijską 800 km szlaków rowerowych, gdzie turysta może sam zadecydować o przebiegu trasy, którą chce przemierzyć wybierając wyznaczone przez nas punkty i węzły za pomocą powstałej w ramach projektu aplikacji. Dla wielbicieli Nording Walking została wyznaczona w ten sam sposób 10 kilometrowa trasa w Krainie Nocy i Dni, w której 47 lat temu Pan Jerzy Antczak nakręcił słynny film „Noce i Dnie”.

W zależności od preferencji turystycznych można kierować się zabytkową architekturą sakralną, z cudownym źródełkiem w Budzieszynie, albo poszukiwaniem przydrożnych kapliczek, zamków, pałaców, ziemianek, zachowanych na naszym obszarze grodzisk, ale mamy również zabytkowe dwory. I to właśnie właścicielka jednego z dworów – Dworu w Mościbrodach, Małgorzata Borkowska, która jednocześnie jest członkiem Zarządu MROT oraz przewodnikiem PTTK, zaprezentowała projekty realizowane przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, w tym projekt „Mazowiecka wieś zaprasza”.

Druga część konferencji była podsumowaniem wszystkich zadań, jakie zrealizowały obie Lokalne Grupy Działania na rzecz promocji swoich obszarów. Ale wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego Hubert Pasiak opowiedział o złożonej genezie jego powstania.

Szanowni Wnioskodawcy!!!

Biuro LGD informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 t. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 943) trwa wysyłanie do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborach zakończonych 7 października 2022 roku, wezwań do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Prosimy o bieżące sprawdzenie skrzynek mailowych wskazanych w oświadczeniach o adresie e-mail w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD Ziemi Siedleckiej.

Data publikacji: 20.10.2022 r.

Konferencja 3

Data publikacji: 14.10.2022 r.

Samorząd Województwa Mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich od wielu lat dostrzega w sołectwach siłę napędową społeczności lokalnych. Z tego powodu prowadzi Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, a od sześciu lat nagradza sołectwa w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. W tym roku w konkursie tym była pula aż 40 tysięcy złotych na nagrody. Miło nam poinformować, że brązowy medal za III miejsce i nagrodę 6.000 zł w edycji 2022 trafiło do Sołectwa ROSOSZ w gminie KOTUŃ. 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 5 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- Gminy Siedlce;

- Gminy Mokobody;

- Pana Marcina Niedziółki;

- Pana Tomasza Zanikowskiego;

- Firmy PERFECT MOMENT Kaja Pawłowska.

Protokół

Protokół w wersji dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji: 06.10.2022 r.

Informacje dla beneficjantów składających wnioski dot. biznesplanu – wynagrodzenia i pogodne w zestawieniu rachunku zysków i strat - jak wyliczyć ZUS dla samozatrudnionych, ryczałtowców czy umów o pracę.

link do strony ZUS

 

Data publikacji: 26.09.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- Strzałka FOTO Dominika Strzelińska;

- Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku;

Protokół

Protokół w wersji dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji: 15.09.2022 r.

 

Ogłoszenie o naborze pracownika

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 15 września 2022 r. nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNYCH I WSPÓŁPRACY

Ogłoszenie o naborze pracownika 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 15 września 2022 r. nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

Ogłoszenie o naborze pracownika

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 15 września 2022 r. nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW

Ogłoszenie o naborze pracownika 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 15 września 2022 r. nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

UWAGA! Nabory wniosków 2022 w LGD ZS

Informujemy, że od 23 września 2022 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR 1/2022 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji – 186 264,28 euro / 745 057,12 zł (12 operacji);

NABÓR 2/2022 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w
tym zakresie”; kwota alokacji: 75 448,52 euro /301 794,08 zł (3 operacje).

Termin naborów: 23.09.2022 r. - 07.10.2022 r. do godz. 16.00

Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane TUTAJ

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem.

 

Data publikacji: 07.09.2022 r. 

Niemal dwustu uczestników zgłosiło się na pierwszy rajd rowerowy wokół powiatu siedleckiego „TWARDA SKÓRA”. W przygotowania tego dużego wydarzenia były zaangażowane były wszystkie gminy wiejskie z terenu powiatu siedleckiego - Kotuń, Zbuczyn, Wodynie, Korczew, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Suchożebry, Domanice oraz organizacje pozarządowe. Głównym organizatorami rajdu były - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji rajdu! Szczegóły wydarzenia: www.twardaskora.pl

Naszym celem jest promocja ziemi siedleckiej i mazowieckiej oraz pokazanie ich jako terenów o wyjątkowo pięknej przyrodzie, które wręcz proszą się o aktywne spędzanie wolnego czasu. Malownicze miejscowości, zielone i zachwycające o tej porze roku tereny nadrzeczne, a także znakomita infrastruktura stworzą miłośnikom kolarstwa wyjątkowo dogodne okoliczności, by nasycić wzrok pięknem przyrody mazowieckich wsi.

Kolarze mogą przy tym postawić sobie sportowe wyzwanie i sprawdzić swoje siły na zupełnie nowej trasie. Na koniec wyłonieni zostaną liderzy poszczególnych grup wiekowych, a także zwycięzca rywalizacji Open.

Wszystkich (nierowerzystow też) zapraszamy na imprezę w Kotuniu od godz. 15. 

 

Plakat promujący I Rajd Rowerowy dookoła powiatu siedleckiego

 Kliknij w plakat i zgłoś się na wyścig 

 

 

Data publikacji: 12.08.2022 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku;

- Auto DETAILING Tomasz Zanikowski.

 Protokół

Protokół w wersji dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji: 04.08.2022 r.

Geocashing, questy, woodcoins potocznie zwane drewniaczkami, spacery 3D, nowo wytoczone szlaki rowerowe i nordic walking – to główne tematy jakie zostały omówione na konferencji pt. „Rozwój turystyki na obszarach wiejskich”. Te formy aktywnej turystyki na miarę XXI wieku są już na naszym terenie. Wydarzenie organizowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej przyciągnęło miłośników tematu z Mazowsza i Podlasia. Przyjechali oni nie tylko samochodami, ale też rowerami…

Plakat z komunikatem na środku: Dnia 29 lipca (piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej zamknięte z powodu organizacji konferencji Rozwój turystyki na obszarach wiejskich". Na dole logotyp Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz kod QR.

 

 Data publikacji: 28.07.2022 r.

Plakat zapraszający na konferencję "Rozwój turystyki na obszarach wiejskich". Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na konferencję w ramach projektu współpracy WALK Wspólnie - Aktywnie - Lokalnie - Kulinarnie pt. "Rozwój turystyki na obszarach wiejskich". Zgłoszenia do dnia 27.07.2022 r. do godz. 16:00 na adres: biuro@lgdsiedlce.pl. Liczba miejsc ograniczona Kiedy: 29 lipca 2022 r. Początek: godz. 10.00 . Dwór "Mościbrody" (Mościbrody 52). W programie konferencji możliwość przejazdu po nowo powstałym szlaku rowerowym. Przejazd własnym rowerem lub rowerami wypożyczonymi przez LGD ZS (liczba rowerów ograniczona – na zdjęciu rower. Na dole plakatu napis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania PROW 2014-2020. Na dole logotypy: Unii Europejskiej, programu LEADER oraz logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W lewym dolnym rogu logotypy patronów medialnych: "Tygodnika Siedleckiego", "Echa Katolickiego" i "Życia Siedleckiego".

O konferencji czytaj także na: echokatolickie.pl, tygodniksiedlecki.com, zyciesiedleckie.pl


 Data publikacji: 20.07.2022 r.

Informujemy, że z dniem 4 lipca 2022 zmieniły się formularze wniosków o płatność. 

I Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

link do dokumentacji

II Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

link do dokumentacji

 

Data publikacji: 04.07.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 4 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- Firmy MOTO-REGEN Marcin Karpik

- Fundacji Mazowiecka Micha Szlachecka

- Łukasza Sobieskiego

- Firmy Soćko Stanisław „STALID”

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - czerwiec 2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady - plik dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji: 28.06.2022 r.

 

LGD 17 VI Biuronieczynne

Data publikacji: 14.06.2022 r.

 

 

Pod takim hasłem odbył się wernisaż zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej połączony ze spotkaniem artystyczno-charytatywnym i towarzyskim GRELOWISKO.  W niedzielne popołudnie, 5 czerwca, w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach można było podziwiać obrazy artystów z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- Mateusza Izdebskiego

- Skórzeckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. 

Protokół

Protokół w wersji dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji: 07.06.2022 r.

Ogłoszenie o naborze pracowników

 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 03 czerwca 2022 r. nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNYCH I WSPÓŁPRACY

 

Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze pracowników

 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 03 czerwca 2022 r. nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

Piękno Doliny Liwca 1

Data publikacji: 27.05.2022 r.

Trwa XXI edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszą potrawę regionalną i najlepszy regionalny produkt żywnościowy.

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego zapraszamy do udziału w etapie regionalnym XXI edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Konkurs służy identyfikacji produktów regionalnych oraz gromadzeniu wiedzy o regionalnych potrawach i produktach żywnościowych. Ideą konkursu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulinarnego regionów poprzez wyszukiwanie potraw i produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub przez lokalne podmioty gospodarcze.

Konkurs przebiega w 2 etapach. Na poziomie regionalnym jest organizowany przy udziale samorządów województw. Na poziomie krajowym prowadzony jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jego zwieńczeniem jest wręczenie laureatom Perły podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu. Szeroka formuła pozwala na udział w konkursie w następujących kategoriach:

 • produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (podkategorie: 1. Produkty i przetwory mięsne; 2. Produkty i przetwory z ryb; 3. Produkty mleczne; 4. Miody);
 • produkty regionalne pochodzenia roślinnego (podkategorie: 1. Przetwory owocowe; 2. Przetwory warzywne; 3. Produkty zbożowe; 4. Wyroby cukiernicze);
 • napoje regionalne (podkategorie: 1. Napoje bezalkoholowe; 2. Napoje alkoholowe);
 • inne produkty regionalne (w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi, np. farsze);
 • część gastronomiczna.

 

topmap 03

Trwa konkurs „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tys. zł. Konkurs jest organizowany w celu rozbudzenia aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a w szczególności pogłębienia wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Blisko 7,3 tys. mazowieckich sołectw może powalczyć w tym roku o tytuł najaktywniejszego. Konkurs jest realizowany już po raz szósty i, jak podkreśla marszałek Adam Struzik, cieszy się coraz większą popularnością. – Do pierwszej edycji w 2017 roku zgłosiło się 17 sołectw, a w ubiegłym roku zgłoszeń było niemal dwa razy więcej, bo aż 30. Mimo, że są to najmniejsze wspólnoty lokalne, to niejednokrotnie udowadniają, że potrafią realizować duże projekty. Nagrody trafią do sołectw, których sołtysi i mieszkańcy wykazują się szczególną aktywnością i pomysłowością w swojej codziennej działalności i co roku rzeczywiście udowadniają, że potrafią wziąć sprawy w swoje ręce – dodaje marszałek, który tradycyjnie objął konkurs swoim patronatem. W ubiegłym roku pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Nowy Duninów w powiecie płockim. Przyznano w sumie 5 miejsc, na kolejnych uplasowały się sołectwa: Laski (pow. warszawski zachodni), Myszadła (pow. wołomiński), Gnaty (pow. ostrołęcki) i Ruszkowo (pow. nowodworski). 11 sołectw otrzymało wyróżnienia.

Na zdjęciu widać radosnego chłopca na zjeźdżalni. logo mazowsdzees

Czekają atrakcyjne nagrody!

W puli nagród jest w sumie 40.000 zł. Za pierwsze miejsce sołectwo może otrzymać do 15 tys. zł, za drugie – do 10 tys. zł, za trzecie do 7,5 tys. zł. Przewidziane są także wyróżnienia w kwocie 1 tys. zł. Komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do pięciu miejsc. Jak zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska dla laureatów to nie tylko nagrody pieniężne, ale również szansa, aby wypromować swoją działalność. – Na Mazowszu jest wiele sołectw, ale tytułem tego najaktywniejszego mogą pochwalić się tylko nieliczni. Dają oni dobry przykład zaangażowania i pracy na rzecz mieszkańców, dlatego gorąco zachęcam do udziału w konkursie. Warto pochwalić się osiągnięciami – dodaje.

Szanowni Państwo,

w trosce o prawidłowe rozliczanie projektów oraz pojawiające się pytania Beneficjentów działania 19.2,  przypominam zasady realizacji operacji:

 1. Wyprzedzające finansowanie przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy może być wykorzystane jedynie na koszty kwalifikowalneDlatego też, jeśli VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym operacji nie może zostać zapłacony z ww. rachunku.Podkreślam, że zgodnie z obowiązującymi procedurami, środki finansowe będą wypłacone, wyłącznie w części dotyczącej operacji lub jej etapu w odniesieniu do poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
 2. Na etapie pierwszej transzy  „dz. premie”, w przypadku gdy podejmowana działalność gospodarcza jest bezpośrednio związana z budynkiem, Samorząd Województwa sprawdza czy ww. działalność może być prowadzona we wskazanym w umowie/biznesplanie budynku. Tym samym, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu (decyzja pozwolenie na budowę/użytkowanie, opis techniczny projektu budowlanego będącego załącznikiem do decyzji, wypis z rejestru gruntów i budynków itp.) potwierdzającego status budynku/obiektu (handlowy, usługowy, produkcyjny itp.). Jeśli Beneficjent nie dysponuje obiektem do prowadzenia działalności gospodarczej o określonym charakterze jest zobowiązany do przedstawienia wniosku o zmianę sposobu użytkowania, a na drugiej transzy potwierdzenia organu, że nie wniósł sprzeciwu do złożonego wniosku.

Data publikacji: 13.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020, (2z). link do strony

Wprowadzono również formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (1z) link do strony

Zespół LGD Ziemi Siedleckiej

 

Data publikacji: 06.05.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Protokół z posiedzenia Rady

 

Data publikacji: 04.05.2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń wpłynęła 1 oferta. Kandydat nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze, w wyniku czego nabór na stanowisko pozostał nierozstrzygnięty

Wiśniew, 25 kwietnia 2022 r.


Data publikacji: 25.04.2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy nabór nie został rozstrzygnięty. W odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta

Wiśniew, 25 kwietnia 2022 r.


Data publikacji: 25.04.2022 r.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 28.04.2022 r. od godz. 15.30 w biurze LGD w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór protokolanta posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 5. Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej.
 6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 7. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
 8. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wniosków Beneficjentów.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Data publikacji: 21.04.2022 r.

LGD ZS życzenia wielkanocne 2022 kopia

 

Data publikacji: 13.04.2022 r.

 

LGD biuro nieczynne WLK PIĄTEK 2022

 

Data publikacji: 08.04.2022 r.

WAŻNE DLA KGW!


Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego.

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. W piątek, 1 kwietnia, biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy. Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół – najwięcej w województwach: mazowieckim wielkopolskim i lubelskim.

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w stosunku do tej przyznawanej w 2021 r., ani pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie uległy zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

729x308

Przypominamy, aby wypełniając wniosek o przyznanie pomocy upewnić się czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, prosimy o uaktualnienie tych informacji. Można to zrobić w biurze powiatowym ARiMR. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie bowiem wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Oznacza to, że jeżeli koło gospodyń wiejskich będzie ubiegać się o przyznanie pomocy w wysokości np. 6 tys. zł, ponieważ aktualnie należą do niego 33 osoby – co uprawnia do otrzymania takiego właśnie wsparcia – a z danych rejestrowych Agencji będzie wynikać, że liczba członków jest mniejsza, np. 30 osób, to wówczas takie koło otrzyma pomoc w wysokości nie 6 tys. zł, a 5 tys. zł, gdyż taka kwota przysługuje kołom o liczebności do 30 osób. Dlatego tak ważne jest, aby dane Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich były aktualne.

Uwaga nabór KGW 2022 1

Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze pracowników

 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

 1. Siedlecka 13, 08-112Wiśniew

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 01 kwietnia 2022r. nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNYCH I WSPÓŁPRACY

 

Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze pracowników

 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

 1. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 01 kwietnia 2022 r. nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

Ruszyła czwarta edycja Konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” organizowanego przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich na Mazowszu czekają nagrody o łącznej wartości 40.000 zł! Także na KGW czekają nie tylko prestiż i podziw, ale także wymierne wsparcie finansowe do działalności.

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie mazowieckim na podstawie obowiązujących przepisów prawa, których działalność jest udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań lub relacji w mediach. 

 Do Konkursu może być zgłaszana działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

 1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 3. turystyką na obszarach wiejskich;
 4. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 5. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 6. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
 7. aktywizacją społeczności lokalnych.

 

csm KGW Wyjatkowe miejsca wyjatkowi ludzie 72f58174f7
We wcześniejszej edycji w konkursie zwyciężyło m. in. KGW Kornicznanki ze Starej Kornicy (fot. UM w Warszawie)

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.:

 - wypełnionego formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, zawierającego zgody na publikację danych zwycięzców na www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl i oświadczenie dotyczące danych osobowych;

- przynajmniej 2 rekomendacji (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);

- trzech przepisów kulinarnych związanych z regionem udokumentowanych fotograficznie (fotografie w formie drukowanej oraz elektronicznej na dowolnym nośniku lub przez pocztę elektroniczną) wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Pula nagród w Konkursie wynosi 40 000 zł brutto: I stopień – nagroda finansowa do 10 000 zł, II stopień – nagroda finansowa do 8 000 zł i III stopień – nagroda finansowa do 6 000 zł.

Nagrody zostaną wypłacone w formie przelewów finansowych na wskazane przez Koła Gospodyń Wiejskich udokumentowane konta. 

Koła Gospodyń Wiejskich, czas start! 

 

Regulamin - plik PDF 

Karta Zgłoszeniowa - plik PDF 

Karta Zgłoszeniowa - plik WORD

 

2018 logotypy

 

Data publikacji: 14.03.2022 r.

 

We wtorek 15 lutego 2022 r. w Wiśniewie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Porządek obrad obejmował m. in. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz wybory do władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej na kolejną, trzyletnią kadencję.

Członkowie LGD podkreślają, że we władzach swoich przedstawicieli mają wszystkie samorządy, wchodzące w skład organizacji. W skład nowego Zarządu weszli:   

- Prezes Zarządu – Krzysztof Kryszczuk (Wójt Gminy Wiśniew);           
- Wiceprezes Zarządu – Wojciech Klepacki (Wójt Gminy Wodynie);
- Wiceprezes Zarządu – Henryk Brodowski (Wójt Gminy Siedlce);       
- Skarbnik Zarządu – Grzegorz Góral (Wójt Gminy Kotuń);         
- Sekretarz Zarządu – Iwona Księżopolska (Wójt Gminy Mokobody)  
- Członek Zarządu – Hubert Pasiak (Wójt Gminy Zbuczyn);        
- Członek Zarządu – Karol Tchórzewski (Starosta Siedlecki).

20220215 171722
Nowym prezesem LGD ZS został Krzysztof Kryszczuk

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Tomasz Miszta (przedsiębiorca, przedstawiciel Gminy Domanice), Bożena Polak-Stojanova (Gmina Siedlce), Krzysztof Bujalski (Wójt Gminy Suchożebry) oraz Jerzy Długosz (Wójt Gminy Skórzec).

Do Rady LGD Ziemi Siedleckiej na trzyletnią kadencję zostali wybrani: 
- Marcin Bobryk – sektor gospodarczy – Gmina Zbuczyn (Przewodniczący Rady);    
- Dominika Łastowska-Pietrasik – sektor społeczny – Gmina Skórzec (Wiceprzewodnicząca Rady);          
- Beata Izdebska – sektor gospodarczy – Gmina Wiśniew;          
- Marlena Paczek – sektor publiczny – Gmina Wodynie; 
- Renata Bogdalska-Gałach – sektor gospodarczy – Gmina Siedlce;       
- Bożena Kisielińska – sektor społeczny (mieszkańcy) – Gmina Mokobody;   
- Jarosław Dobrowolski – sektor społeczny (mieszkańcy) – Gmina Kotuń;     
- Małgorzata Borkowska – sektor gospodarczy – Gmina Wiśniew;       
- Katarzyna Karpiarz – sektor publiczny – Gmina Domanice;     
- Tomasz Borzyński – sektor społeczny – Miasto i Gmina Mordy;          
- Jadwiga Będkowska – sektor publiczny – Powiat Siedlecki.

20220215 151444

 

20220215 171503

20220215 151838
Fot. LGD ZS

 

Data publikacji: 22.02.2022 r.

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na warsztat refleksyjny,  którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju naszej LGD – w związku z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warsztat refleksyjny  przeprowadzony zostanie w dniu 15 lutego 2022 r. o godz. 12.45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. Do udziału w warsztacie zapraszamy Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 11 lutego 2022 r. mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Data publikacji: 09.02.2022 r.

logo laur marszalka 

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021. 

Konkurs został zaplanowany z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021.

Zgłoszenia należy składać drogą pocztową lub mailową na załączonym poniżej Formularzu zgłoszenia do Konkursu, w terminie do 31 marca 2022 roku na adres korespondencyjny:

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:
- Erykien Hertmanem;
- Jakubem Chyżym.

ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - styczeń 2022 r.

 

Data publikacji: 28.01.2022 r.

89778879 2541681579439143 1993033437170106368 o

Przypominamy, że  Biuro LGD Ziemi Siedleckiej nadal pracuje w formie hybrydowej. Preferowany jest kontakt telefoniczny bądź e-mailowy. Wizyta w biurze LGD Ziemi Siedleckiej będzie możliwa po uprzednim umówieniu się.

Szanowni Państwo,

od początku lutego rozpocznie się trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się w katalogu zadań o charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza może zgłosić każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z regulacjami dotyczącymi BOM oraz do składania projektów i udziału w późniejszym głosowaniu. Nabór rusza 1 lutego i  potrwa do 20 lutego 2022 r. Wszelkie niezbędne informacje na ten temat znajdują się na stronie https://bom.mazovia.pl/ . 

Regulamin_BOM  (PDF)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB PRAWNYCH (.docx)

BOM plakat 2

 


Ulotka nabór projektów page 0002 BOM 2022


 harmonogram BOM

Data publikacji: 20.01.2022 r.

Grafika WWW wyniki naborów 2021 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:

NABÓR 7/2021 – „Tworzenie nowych pod-miotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia*          
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 278 864,67 euro / 1 115 458,68 zł

NABÓR 8/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 
265 580,28 euro / 1 062 321,12 zł

NABÓR 9/2021 – „Wspieranie działań pole-gających na budowie lub modernizacji
i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”
 – przedmiot operacji jest określony

w §2 ust.1 pkt 5,6,8 Rozporządzenia*           
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 253 941,68 euro / 1 015 766,72 zł  

NABÓR 10/2021 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 5, 6, 8 Rozporządzenia*           
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 43 336,08 euro / 173 344,32 zł

NABÓR 11/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 5,6, 8 Rozporządzenia*       
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 36 028,94 euro / 144 115,76 zł

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)      

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2022 r. od godz. 15.00 w biurze LGD ZS w Wiśniewie przy ul. Siedleckiej 13.

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór protokolanta posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
 6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
 8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
  a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się
  w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
  b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
  - nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
  - zostały uznane za niezgodne z LSR.
 9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wniosków Beneficjentów.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

g572d

Data publikacji: 03.01.2022 r.

Data publikacji: 03.01.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji beneficjenta PROMET Andrzej Sobiczewski.

ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - grudzień 2021 r.l

 

Data publikacji: 29.12.2021 r.

 

LGD życzenia Boże Narodzenie 2021 1

Data publikacji: 23.12.2021 r.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej jest nieczynne. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Zespół LGD Ziemi Siedleckiej

 

LGD 24XIIBiuronieczynne

 

Data publikacji: 21.12.2021 r.

Szanowni Wnioskodawcy!!!

Biuro LGD informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 t. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378 ze zm.) trwa wysyłanie do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborach zakończonych 30 listopada 2021 roku, wezwań do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Prosimy o bieżące sprawdzenie skrzynek mailowych wskazanych w oświadczeniach o adresie e-mail w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD Ziemi Siedleckiej.

Data publikacji: 13.11.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 3 uchwały w sprawie zajęcia stanowiska na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji Beneficjentów:

- Gminy Suchożebry,

- Pani Wioletty Księżopolskiej,

- Pana Eryka Hertmana.

 

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - listopad 2021 r.

Data publikacji: 22.11.2021 r.

I Konwent Seniorów 2021 public

Data publikacji: 10.11.2021 r.

Nabory 2021
Kliknij w zdjęcie i poznaj szczegóły

 

Data publikacji: 02.11.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 5 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- Jarosława Michalczyka;

- Marii Porowskiej;

- Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku;

- Ewy Agnieszki Adamus;

- Andrzeja Jacka Adamusa.

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - październik 2021 r.

Data publikacji: 26.10.2021 r.

LGD Skórzec SŻW spotkanie2

Data publikacji: 22.10.2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze pracownika 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

 1. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 22 października 2021 r. nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów planowanych IV kwartale 2021 roku w LGD Ziemi Siedleckiej (przede wszystkim podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą).

Data: 08.11.2021 r. (poniedziałek)
Miejsce: 
sala konferencyjna Urzędu Gminy Siedlce (ul. Asłanowicza 10, Siedlce)
Prowadzący: Marzena Cieślak
Godzina rozpoczęcia: 09:00

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów.

FORMA SZKOLENIA: szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część).

W I części szkolenia na podstawie prezentacji: omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

W II części szkolenia odbędą się warsztaty, w ramach których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu: 726 707 702.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

 

Data publikacji: 19.10.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- Łukasza Gosia "GOŚ-SERWIS";

- Jakuba Chyżego.

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - październik 2021 r.

Data publikacji: 14.10.2021 r.

LGD MGOK Mordy SŻW wykład Integracja i edukacja 1


 Data publikacji: 30.09.2021 r.

LGD GOK Mokobody SŻW wykład odwołany


 Data publikacji: 22.09.2021 r.
 Data aktualizacji: 27.09.2021 r.

BLGD projekt współpracy logotypy 2021

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Stowarzyszeniem Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania oraz Deutschland Leader-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachsen realizuje projekt współpracy pt. „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie”. W ramach projektu LGD Ziemi Siedleckiej zamierza oznakować ok. 800 km szlaków rowerowych.

Długość szlaków w każdej gminie zostanie diagnozowana podczas spotkań dot. projektowania i wyznaczania tras. Na terenie każdej gminy członkowskiej LGD Ziemi Siedleckiej, tj. Zbuczyn, Wiśniew, Siedlce, Domanice, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Suchożebry, Miasto i Gmina Mordy, Kotuń, zostanie umieszczona metalowa tablica, na której będzie znajdowała się mapa z oznaczonymi szlakami rowerowymi. Umieszczone zostaną także tablice drewniane, na których pojawi się informacja na temat LGD ZS oraz lokalnych atrakcjach kulturalno-turystycznych. W ramach projektu zostanie wytyczona trasa nordic walking (10 km) wokół Krainy Nocy i Dni (gm. Wodynie). Zostanie stworzona także aplikacja mobilna, działająca online i offline, zawierająca oznakowanie przez LGD ZS trasy rowerowe oraz trasę nordic walking. Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2021 do września 2022 roku. Wartość całego projektu to 759 292 zł. 

 

Data publikacji: 20.09.2021 r.

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Pula środków wynosi 70 mln zł. 

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie KGW musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pomoc jest kontynuacją pomocy udzielanej kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, która była udzielana od 2018 r. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  

- 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków;

- 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków;

- 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych, reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej czy rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Wniosek o przyznanie pomocy, instrukcja wypełniania wniosku, sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej oraz więcej informacji dostępne TUTAJ

Kolo Gospodyn Wiejskich 800x300


 

Data publikacji: 20.09.2021 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane od 1 do 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

W tym roku laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

 • wolontariat indywidualny;
 • wolontariat grupowy;
 • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
 • wolontariat seniorów;
 • kategoria specjalna - wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

 

Plakat Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy na program LEADER - z 5% do 8% przyniosły taki efekt.

20210812 115004 5124

To dzięki zaangażowaniu wielu Lokalnych Grup Działania, samorządowców i organizacji non profit udało się przekonać Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę do przeznaczenia większej ilości pieniędzy na rozwój lokalnych społeczności i ich oddolnych inicjatyw, mających czynić wieś bardziej atrakcyjną do życia dla mieszkańców oraz wyrównujących szanse zawodowe i te dotyczące rozwoju osobistego.

Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że w ślad za Ministrem, podobne decyzje, dotyczące gospodarowania unijnymi funduszami podejmują kolejne Samorządy.

Dzięki tym działaniom będziemy mogli umiejętnie zapobiegać emigracji ludności ze wsi do miasta, podnosić standard życia poza większymi aglomeracjami, czynić obszary wiejskie bardziej atrakcyjne i dostępne dla turystów, rozwijać lokalne sektory rolno-spożywcze i inne niż rolnicze gałęzie gospodarki.

Dziękujemy!

Konsultacje trwają do 15 września i odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Internetowej dostępnej pod linkiem

Podzielcie się tą informacją ze wszystkimi, którym dobro naszych społeczności leży na sercu.

Data publikacji: 12.08.2021 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek pani Ewy Katarzyny Domańskiej.

 

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - sierpień 2021 r.

 

Data publikacji: 10.08.2021 r.

csm 2021 prow aktualnosci 6196ee4515

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 60/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej zamieszczamy link, gdzie zostały opublikowane spakowane dokumenty.

Link dostępny TUTAJ.

 

Data publikacji: 06.08.2021 r.

 

 

 

 

89778879 2541681579439143 1993033437170106368 o

Przypominamy, że  Biuro LGD Ziemi Siedleckiej nadal pracuje w formie hybrydowej. Preferowany jest kontakt telefoniczny bądź e-mailowy. Wizyta w biurze LGD Ziemi Siedleckiej będzie możliwa po uprzednim umówieniu się.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie, przekazania do opiniowania i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, informujemy, że 30 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się otwarte spotkanie on-line dot. projektowanych zmian. Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-zaproszenie-na-otwarte-spotkanie-w-ramach-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa.html.

Spotkanie otworzy prezentacja założeń projektu zmian. Następnie każdy z uczestników spotkania będzie mógł się wypowiedzieć. Maksymalny czas wypowiedzi uczestnika nie może przekroczyć 2 minut. Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.

W celu udziału w spotkaniu należy wypełnić i przesłać do 25 lipca 2021 r. formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LDhvXPcNZ02K7KEEMQQclbVAzJoZvdRLjW8sIVqB6AtUNFQ2RVQ4WElGTEpMV05VR05TS0dZRFNORS4u&wdLOR=cA0C73C83-5176-40A8-96D1-DB637D28B67D.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż pozwalają na to możliwości oprogramowania, Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizuje kolejne spotkania, w tej samej formie, tak aby każdy zainteresowany mógł zabrać głos w sprawie.

Zwracamy się także prośbą o rozpowszechnienie informacji o planowanym spotkaniu wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, aby też mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany uchwały antysmogowej.

smog
Zdjędie: Fotolia

„Wsparcie KGW działających na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej” to projekt skierowany do kół gospodyń wiejskich oraz lokalnych społeczności, realizowany przez LGD Ziemi Siedleckiej. 

Celem niniejszego zadania jest aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu, w szczególności na terenie dziesięciu gmin powiatu siedleckiego, tj.: gminy Domanice, Kotuń, Siedlce, Mokobody, Mordy, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn. Zakupiony sprzęt, który będzie nieodpłatnie użyczany kołom gospodyń wiejskich oraz lokalnym społecznościom przyczyni się do wzrostu sprawności ich działania oraz zwiększy liczbę organizowanych przedsięwzięć społecznych.

W ramach zadania została zakupiona maszyna do waty cukrowej, a niebawem zostanie zakupiony dmuchaniec. 

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz zasady użyczania sprzętu można uzyskać w biurze LGD Ziemi Siedleckiej.

 800 Mazowsze serce Polski 790x395

Zadanie „Wsparcie KGW działających na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej” dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

Data publikacji: 18.07.2021

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wnioski:

- pani Patrycji Domaradzkiej,

- pana Andrzeja Sobiczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROMET Andrzej Sobiczewski.

 

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - lipiec 2021 r.

 

Data publikacji: 12.07.2021 r.

 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna rusza z kolejną wakacyjną akcją promocyjną #KamperemPoMazowszu, która obejmie swoim zasięgiem ponad 40 atrakcji turystycznych i wydarzeń na Mazowszu na trasie liczącej kilka tysięcy kilometrów.

Wakacyjne relacje z wojaży będą na bieżąco pojawiały się w mediach społecznościowych www.Facebook.com/ModaNaMazowsze, abyście wiedzieli gdzie najlepiej wybrać się kamperem lub z przyczepą i czego realnie możecie spodziewać się na miejscu.

W okresie ciągłego zagrożenia pandemią COVID-19 kampery cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, dzięki swej mobilności i możliwościom zapewnienia bezpiecznej podróży i noclegu, poza zatłoczonymi kurortami. Pokazanie takich kameralnych miejsc na Mazowszu i promocja spędzania urlopu w Polsce to jeden z celów przedsięwzięcia.

to jako 1

Dodatkowo w ramach akcji będą gromadzone materiały do pierwszego na Mazowszu przewodnika caravaningowego. Odwiedzenie kampingów, pól dla kamperów i zebranie informacji o dostępnej tam ofercie i infrastrukturze będzie swoistą diagnozą i punktem wyjścia do opracowania mazowieckiego turystycznego produktu caravaningowego.

Partnerami akcji są nowi członkowie MROT:
– Wypożyczalnia kamperów KoKo Kamper (https://kokokamper.pl/)
– Warszawskie Centrum Caravaningu – Szerokiej Drogi (https://szerokiejdrogi.com/)

Na wakacyjnej trasie wyprawy podczas kolejnych tygodni eskapady znajdą się m. in. następujące miejsca i imprezy:

TYDZIEŃ 1
Zamek Liw i Węgrów, Dwór Mościbrody i Siedlce, Farma Iluzji, Jeruzal i gmina Mrozy, Winnica Dwórzno – Wino i Oliwa, Targi Misja Kampinos,

TYDZIEŃ 2
Warka – Muzeum Pułaskiego i rzeka Pilica, Kozienice – Puszcza Kozienicka i Królewskie Źródła, Radom – Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum Malczewskiego, Szydłowiec – Zamek, Kościół, Ratusz, Pojezierze Gostynińskie – Gostynin i Zalew Włocławski,

TYDZIEŃ 3
Żelazowa Wola, Brochów, Sanniki, Skansen w Wiączeminie, Płock, Muzeum Wsi mazowieckiej w Sierpcu, Wyszogród, Czerwińsk, 700-lecie Warki i spływ kajakowy, Żyrardów,

TYDZIEŃ 4
Ciechanów – Zamek, Torus i Opinogóra, Kadzidło i Wach, Pułtusk i Zamek w Pułtusku, Zalew Zegrzyński.

W każdym z wizytowanych miejsc wszystkim odwiedzającym są udostępniane mapy i przewodniki po Mazowszu oraz magazyn "Moda na Mazowsze". Całość akcji jest przygotowana i realizowana przez zespół MROT z pomocą partnerów. elem akcji jest promocja atrakcji i wydarzeń turystycznych na Mazowszu, diagnoza potencjału rozwoju turystyki caravaningowej w regionie oraz audyt pól caravaningowych i campingowych.

Glaleria zdjęć z trasy akcji Kamperem po Mazowszu dostępna TUTAJ

2021 MNM Kamper 8 of 60 

2021 MNM Kamper 19 of 60

 2021 MNM Kamper 11 of 60

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce zaprasza na bezpłatną konferencję on-line pt. „Rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich – doskonalenie oferty”, która odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. (środa) w godz. 9.00-14.00.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności pozarolniczej, agroturystycznej / turystycznej i edukacyjnej, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz doradców.

Aby uczestniczyć w konferencji, należy wcześniej zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie MODR:    https://www.modr.mazowsze.pl/szkolenia-zbiorcze/szkolenia-online

lub bezpośrednio pod linkiem: https://modrwarszawa.clickmeeting.com/rozwoj-dzialalnosci-turystycznej-na-obszarach-wiejskich-doskonalenie-ofert/register?_ga=2.86210072.1037074196.1623043145-575027267.1620302205

Osoby zarejestrowane otrzymają na swój adres e-mail informację zwrotną z dostępem do wydarzenia. Pytania dot. konferencji prosimy kierować na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 504 149 862, 25 640 09 38.

Konferencja MODR program VI 2021

 

Data publikacji: 25.06.2021 r.

 

Aktywni Seniorzy Ziemi Siedleciej 2 plakat3 1


 

Data publikacji: 22.06.2021 r.

 

Przypominamy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczął w tym miesiącu proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiana treści LSR jest związana z podwyższeniem wysokości środków finansowych w ramamch poddziałania 19.2 i 19.4 oraz z wnioskami organów LGD. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. do godziny 16.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Szczegóły tutaj.

Data publikacji: 16.06.2021 r.

Już po raz trzeci Samorząd Województwa Mazowieckiego szuka najlepszych i najaktywniejszych kół gospodyń wiejskich na Mazowszu. Pula nagród to 30 tys. zł. Zgłoszenia można przesyłać do 25 czerwca.

Wystartowała trzecia edycja konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich ph. „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Jest on organizowany w celu rozbudzenia aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a w szczególności pogłębienia wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W konkursie nagradzana będzie działalność związana z rozwojem obszarów wiejskich na Mazowszu. Wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii, turystyka na obszarach wiejskich, wykorzystanie dóbr kultury w rozwoju tych obszarów, rozwój rolnictwa ekologicznego, organizacja spółdzielczości oraz grup producenckich czy też aktywizacja społeczności lokalnych to działania, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonych kół gospodyń wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.:

1) wypełnionego formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, zawierającego zgody na publikację danych zwycięzców na www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl i oświadczenie dotyczące danych osobowych;

2) przynajmniej 2 rekomendacji (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);

3) 3 przepisów kulinarnych związanych z regionem udokumentowanych fotograficznie (fotografie w formie drukowanej oraz elektronicznej na dowolnym nośniku lub przez pocztę elektroniczną) wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej. Na bazie przepisów jest zaplanowane wydanie drugiej edycji książki kucharskiej mazowieckich gospodyń oraz rekomendacje instytucji współpracujących. Komisja oceniać będzie tylko przesłane materiały.

csm 2021.05.kgw 7760abdedf

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście (dopuszczalna forma elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03–469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

Nagrody finansowe dla KGW z przeznaczeniem na ich potrzeby mają w tym roku łączną wysokość 30.000 zł. Wstępnie zakłada się, że przyznane będą trzy stopnie nagród: I stopień: do 10.000 zł; II stopień: do 8.000 zł i III stopień nagrody: do 6.000 zł (nagrody nieopodatkowane), możliwa kategoryzacja (np. ze względu na liczbę członków KGW) i kilka nagród jednego stopnia. Nagrody zostaną wypłacone w formie przelewów finansowych na wskazane przez Koła Gospodyń Wiejskich udokumentowane konta. Wszystkie KGW uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe gadżety promujące Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. TNa KGW czekają także nie tylko prestiż i podziw, ale także wymierne wsparcie finansowe dla ich działalności.

Do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły konkursu sa dostępne także na stronie KSOW Województwa Mazowieckiego.

 

Data publikacji: 11.06.2021 r.

 

Konkurs im. Stefana Czarnowskiego plakat

 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze ogłosiła konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera. Celem konkursu jest zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim włączające społeczność w tym grupy defaworyzowane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Organizatorom zależy szczególnie na włączeniu do procesu wdrażania LSR tych osób, grup, które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność.

Kokurs nawiązuje do postaci Stefana Czarnowskiego (1879-1937), wybitnego polskiego socjologa, pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, mającego duże zasługi na rzecz rozwoju systemu zabezpieczeń społecznych i strategii państwa opiekuńczego w demokracjach zachodnich. 

Konkurs jest  skierowany do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.
Zainteresowane LGD-u lub ich beneficjenci dokonują zgłoszeń do biura LGD-PM na karcie zgłoszenia od 14 czerwca do 16 lipca 2021 r. Skan wypełnionej i podpisanej karty należy wysłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Komisja dokona oceny i wyłoni laureatów do 10 sierpnia 2021 r.
Przyznane zostaną po 3 nagrody główne w każdej z 4 kategorii, łączna pula nagród 50 000 zł. Ponadto wyróżnienia specjalne rzeczowe Wójta Gminy Załuski i Starosty Powiatu Płońskiego o wartości po 1000 zł. Wybrane projekty zawierające rozwiązania włączające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do życia publicznego, angażujące je do różnych inicjatyw oddolnych, będą zamieszczone również we wspólnej publikacji w wersji elektronicznej w 2 wersjach językowych (polskiej i angielskiej) oraz rozpowszechniane w wybranych województwach, kraju i UE.

Partnerzy projektu: Powiat Płoński, Gmina Załuski, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Karta zgłoszenia

 

Data publikacji: 11.06.2021 r.

Dnia 4 czerwca (piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej jest nieczynne. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Data publikacji: 02.06.2021 r.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się dnia 27 maja 2021 r. od godz. 15.30 w biurze LGD ZS w Wiśniewie przy ul. Siedleckiej 13: Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór protokolanta posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
 6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
 8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
  a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się
  w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
  b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
  - nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
  - zostały uznane za niezgodne z LSR.
 9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wniosków Beneficjentów.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

iPleaders 6

 

Data publikacji: 20.05.2021 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na konferencję on-line nt. Bezpieczeństwo żywności - świadomość producenta i konsumenta, która odbędzie się 27 maja 2021 r. (czwartek) w godz. 9.00-14.00. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W imieniu Organizatorów do udziału w konferencji zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, osoby zainteresowane małym przetwórstwem lokalnym, prowadzeniem działalności agroturystycznej i edukacyjnej, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych oraz doradców MODR. Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie działalności pozarolniczej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem otrzymają link z dostępem do wydarzenia po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie MODR www.modr.mazowsze.pl/szkolenia-zbiorcze oraz bezpośrednio pod linkiem dostępnym TUTAJ.

PROGRAM KONFERENCJI W FORMACIE PDF

Program konferencji MODR 2021 V

 

Data publikacji: 20.05.2021 r.

 

 

Szanowni Wnioskodawcy!!!

Biuro LGD informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 t. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz.U. z 2015 r. poz. 378 ze zm.) trwa wysyłanie do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborach zakończonych 29 kwietnia 2021 roku, wezwań do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Prosimy o bieżące sprawdzenie skrzynek mailowych wskazanych w oświadczeniach o adresie e-mail w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD Ziemi Siedleckiej.

Data publikacji: 06.05.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 3 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wnioski:

- pani Marii Porowskiej,

- pana Dariusza Sawickiego - MADAR Dariusz Sawicki,

- pani Justyny Estery Smagi.

 

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - kwiecień 2021 r.

 

Data publikacji: 30.04.2021 r.

LGD zasady nabory 2011

 

Data publikacji: 26.04.2021 r.

TV Wschód 

Kliknij w zdjęcie i obejrzyj materiał

 

 

Data publikacji: 23.04.2021 r.