Od 2014 roku LGD ZS znajduje się w gronie Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie. Dotację do 5 000 zł na lokalne działania lub rozwój organizacji mogą otrzymać grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje nt. programu można znaleźć na stronie http://mazowszelokalnie.pl/. Oprócz promowania programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” oraz pomagania młodym organizacjom i grupom społecznym w napisaniu projektów LGD ZS użyczała także osobowości prawnej grupom nieformalnym.
W 2014 roku: grupie nieformalnej „Koło Gospodyń Mokobody”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Żwawe babki robią bigos, pierogi i sałatki-spotkania kulinarne gospodyń z Mokobód”, kwota dofinansowania 3 091,23 zł.
W 2015 roku 4 grupom nieformalnym:
- „Koło Gospodyń Mokobody”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Żwawe babki poznają smaki Polski”, kwota dofinansowania 3 500 zł.
- „Gosposie Kisielińskie”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Spotkania międzypokoleniowe z Kisielińskim jabłkiem w tle”, kwota dofinansowania 4 800 zł.
- „Grupa Artystyczna TWÓRCZE ŻYCIE”, Gmina Wodynie, projekt pt. „Przygoda z teatrem”, kwota dofinansowania 4 000 zł.
- „Klub Aktywnych”, Gmina Wodynie, projekt pt. „Od 6-latka do 60-latka”, kwota dofinansowania 3 000 zł.
Wszystkie projekty są finansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie.
Dzięki zaangażowaniu w tego typu projektu LGD ZS stała się bardziej rozpoznawalna wśród lokalnych społeczności z terenu działania LGD.

 

malzl