Na dzień 24.02.2022 r. stowarzyszenie liczy 67 członków reprezentujących sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 1. Gmina Domanice
 2. Gmina Kotuń
 3. Gmina Mokobody
 4. Miasto i Gmina Mordy
 5. Gmina Siedlce
 6. Gmina Skórzec
 7. Gmina Suchożebry
 8. Gmina Wiśniew
 9. Gmina Wodynie
 10. Gmina Zbuczyn
 11. Powiat Siedlecki

PODMIOTY GOSPODARCZE

LGD Ziemi Siedleckiej liczy 13 podmiotów gospodarczych

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

LGD Ziemi Siedleckiej liczy 13 organizacji pozarządowych

 

OSOBY FIZYCZNE

LGD Ziemi Siedleckiej liczy 30 osób fizycznych