Aneks z dnia 29 pazdziernika 2019 roku do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012-16 POBIERZ

Zaktualizowana LSR (STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2023 DLA OBSZARU OBJĘTEGO DZIAŁANIEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ) z dnia 16 września 2019 roku (tekst jednolity)  POBIERZ  POBIERZ

Aktualny Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - październik 2019  POBIERZ

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej (od 16.09.2019 r.) POBIERZ

Regulamin Rady z dnia 16 września 2019 roku (tekst jednolity)  POBIERZ


 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - maj 2019
pobierz

Aneks z dnia 31 stycznia 2019 roku do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012/16    pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe na dzień 31 grudnia 2018 roku   pobierz

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - listopad 2018
pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
pobierz

Plan szkoleń dla Członków Rady, Pracowników Biura, Członków Międzyminnego Zespołu ds. LSR oraz Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej w ramach PROW 2014 - 2020 z dnia 26.09.2018
pobierz

Aneks z dnia 18 lipca 2018 roku do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012/16

pobierz

Regulamin Rady z dnia 27 czerwca 2018 roku (tekst jednolity)

pobierz

Zaktualizowana LSR z dnia 27 czerwca 2018 roku (tekst jednolity)

pobierz

 

Plan szkoleń z dnia 28 czerwca 2018 roku
pobierz

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków /28.06.2018/

pobierz

 

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków /16.05.2018/

pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji
pobierz

Harmonogam realizacji planu komunikacji na 2018 r.
pobierz

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej” /13.11.2017/
pobierz
Zaktualizowane Kryteria wyboru operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedlceckiej
pobierz
Zaktualizowane Procedury wyboru operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedlceckiej
pobierz
Procedura naboru pracowników oraz funkcjonowania biura Stow. LGD ZS
pobierz
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.
pobierz
Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków /18.10.2017/
pobierz
Ankieta Monitorująca Wdrażanie Projektów Zrealizowanych w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
pobierz
Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
pobierz
Rejestr interesów Członków Rady (Nabór 5,6/2017)
pobierz
Rejestr interesów Członków Rady (Nabór 1,2,3,4/2017)
pobierz
Harmonogram planowanych naborów wniosków
pobierz
Informacja Monitorująca Realizację Operacji
pobierz
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji
pobierz
Rejestr interesów Członków Rady
pobierz
Wzór protestu
pobierz
Zestawienie rzeczowo- finansowe LGD Ziemi Siedleckiej
pobierz
Plan komunikacji
pobierz
Procedury wyboru i oceny operacji w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczeństwo /aktualizacja 07.11.2016 r./
pobierz
Plan szkoleń z dnia 23 września 2016 roku
pobierz
Plan szkoleń z dnia 29 grudnia 2015 roku
pobierz
Procedury wyboru i oceny operacji w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczeństwo /28.12.2015 r./
pobierz
Lokalna Strategia Rozwoju... /28.12.2015 r./
pobierz
Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
pobierz
Plan komunikacji
pobierz
Harmonogram realizaci planu komunikacji na 2017 rok.
pobierzpobierz
Harmonogram realizaci planu komunikacji na 2016 rok.
pobierz
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
pobierz
Regulamin Rady LGD Ziemi Siedleckiej
pobierz
Statut LGD Ziemi Siedleckiej
pobierz
Fiszka projektowa konsultacji społecznych LSR
pobierz
Ankieta konsultacji społecznych LSR
pobierz
Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
pobierz
Deklaracja członkowska (sektor społeczny: osoba fizyczna)
pobierz
Deklaracja członkowska (sektor gospodarczy)
pobierz
Deklaracja członkowska (sektor publiczny)
pobierz
Deklaracja członkowska ( sektor społeczny: organizacje pozarządowe)
pobierz