• Biuro w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce
    tel. 25/ 633 01 39, e-mail biuro@lgdsiedlce.pl
l0 l1 l2 l3 l4 l5 l6

LSR

lsrrr

Galeria foto

Warto zobaczyć

r1

malzl2

Newsletter LGD

LGD poleca:

     maz

mr   fios prosto 
maz

Media lokalne

pod24

radio

echo

ts

tuba

zs

tvw

eska

rdc


5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. To wyraźny sygnał, że gminy powiatu siedleckiego na poważnie przygotowują się do nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014-2020. Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD"), to organizacja tworzona na obszarach wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświatowych, instytucji kultury, parafii, OSP i innych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz inni mieszkańcy danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce LGD najczęściej działają jako stowarzyszenia. Tak też będzie na obszarze powiatu siedleckiego.

Spotkanie, które odbyło się w Zbuczynie, było pierwszym krokiem do powołania nowej lokalnej grupy działania. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, które nastąpiło 21 października 2014 r. zaczęła ona działać na obszarze większości powiatu siedleckiego, tj. obszaru obejmującego gminy: Zbuczyn, Mordy, Siedlce, Kotuń, Suchożebry, Mokobody, Wiśniew, Skórzec i Wodynie oraz Gminę Olszanka z terenu powiatu łosickiego.

Siedzibą stowarzyszenia, do którego przystąpili wójtowie wszystkich wymienionych wyżej gmin, została Filia GOK w Starym Krzesku. Stowarzyszenie realizuje liczne działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich, głównie poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i wspieranie oddolnych inicjatyw w tym zakresie. Na ten cel planuje się pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, ale również ze źródeł krajowych. 

 

 

llssp