Deklaracja członkowska (sektor gospodarczy) pobierz

Deklaracja członkowska (sektor publiczny) pobierz

Deklaracja członkowska (sektor społeczny: osoba fizyczna) pobierz

Deklaracja członkowska ( sektor społeczny: organizacje pozarządowe) pobierz

Procedura naboru pracowników oraz funkcjonowania biura Stow. LGD ZS pobierz

Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (tekst jednolity z 15 lutego 2021 r.)  pobierz

Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (tekst jednolity z 19 listopada 2015 r.) pobierz

Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (tekst jednolity z 18 września 2014 r.) pobierz


Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność pobierz

Aneks nr 6 z dnia 23 marca 2021 roku do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012-16  POBIERZ

Aneks nr 5 z dnia 24 sierpnia 2020 roku do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012-16  POBIERZ

Aneks nr 4 z dnia 29 października 2019 roku do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012-16 POBIERZ

Aneks nr 3 z dnia 31 stycznia 2019 roku do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012/16    pobierz

Aneks nr 2 z dnia 18 lipca 2018 roku do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012-16     POBIERZ

Aneks nr 1 z dnia 8 czerwca 2017 r. do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pobierz


Zaktualizowana LSR (STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2023 DLA OBSZARU OBJĘTEGO DZIAŁANIEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ) z dnia 15 lutego 2021 roku (tekst jednolity)  POBIERZ

Zaktualizowana LSR (STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2023 DLA OBSZARU OBJĘTEGO DZIAŁANIEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ) z dnia 16 września 2019 roku (tekst jednolity POBIERZ  POBIERZ

Zaktualizowana LSR z dnia 27 czerwca 2018 roku (tekst jednolity) pobierz

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej /28.12.2015 r./ pobierz

Ankieta konsultacji społecznych LSR pobierz

Fiszka projektowa konsultacji społecznych LSR pobierz


Aktualny Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - marzec 2021 POBIERZ

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - marzec 2020 POBIERZ

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - październik 2019  POBIERZ

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - maj 2019 pobierz

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - listopad 2018 pobierz

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - czerwiec 2018 pobierz

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - maj 2018 pobierz

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - październik 2017 pobierz

Harmonogram planowanych naborów wniosków pobierz


Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej (od 03.02.2021 r.)  POBIERZ

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej (od 16.09.2019 r.) POBIERZ

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej (od 31.10.2017 r.) pobierz

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej (od 22.08.2017 r.) pobierz

Procedury wyboru i oceny operacji w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność /aktualizacja/ (od 07.11.2016 r.) pobierz

Procedury wyboru i oceny operacji w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność /28.12.2015 r./ pobierz 

 

Zaktualizowane Kryteria wyboru operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedlceckiej pobierz

 

Wzór protestu pobierz


Zestawienie rzeczowo-finansowe na dzień 31.12.2020 r. POBIERZ

Zestawienie rzeczowo-finansowe na dzień 31.12.2019 r. POBIERZ

Zestawienie rzeczowo-finansowe na dzień 31 grudnia 2018 roku   pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji pobierz

Zestawienie rzeczowo- finansowe LGD Ziemi Siedleckiej pobierz


Regulamin Rady z dnia 16 września 2019 roku (tekst jednolity)  POBIERZ

Regulamin Rady z dnia 27 czerwca 2018 roku (tekst jednolity) pobierz

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (grudzień 2015 r.) pobierz

Rejestr interesów Członków Rady (Nabory 5,6/2017) pobierz

Rejestr interesów Członków Rady (Nabory 1,2,3,4/2017) pobierz

Rejestr interesów Członków Rady (Nabory 1,2/2016) pobierz


Plan szkoleń dla Członków Rady, Pracowników Biura, Członków Międzyminnego Zespołu ds. LSR oraz Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej w ramach PROW 2014-2020 z dnia 28.06.2021 pobierz

Plan szkoleń dla Członków Rady, Pracowników Biura, Członków Międzyminnego Zespołu ds. LSR oraz Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej w ramach PROW 2014 - 2020 z dnia 29.12.2020  pobierz

Plan szkoleń z dnia 26 września 2018 roku pobierz

Plan szkoleń z dnia 21 czerwca 2018 roku pobierz

Plan szkoleń z dnia 23 września 2016 roku pobierz

Plan szkoleń z dnia 29 grudnia 2015 roku pobierz


Harmonogram realizacji planu komunikacji na  2021 r.   pobierz

Harmonogamrealizacji planu komunikacji na  2020 r.  pobierz    (Data publikacji: 12.12.2019)

Harmonogamrealizacji planu komunikacji na  2019 r. pobierz

Harmonogam realizacji planu komunikacji na 2018 r. pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. pobierz

Harmonogram realizaci planu komunikacji na 2016 r. pobierz

Plan komunikacji pobierz

Plan komunikacji pobierz


Ankieta Monitorująca Wdrażanie Projektów Zrealizowanych w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju pobierz

Informacja Monitorująca Realizację Operacji pobierz