Nabory 2021

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 7/2021-11/2021: 17.11.2021 r. - 30.11.2021 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew


NABÓR 7/2021 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
Kwota alokacji: 278 864,67 euro / 1 115 458,68 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 7/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 7/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 7/2021  POBIERZ 

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 7/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

8.) Biznesplan (wersja 4z)  POBIERZ (PDF)

9.) Biznesplan (wersja 4z)  POBIERZ (.docx)

10.) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)  POBIERZ  (.xlsx)

11.) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)  POBIERZ (PDF)

12.) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  POBIERZ (.xlsx)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-11 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 8/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
Kwota alokacji: 265 580,28 euro / 1 062 321,12 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 8/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 8/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 8/2021  POBIERZ 

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 8/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ  (.xlsx)

8.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ (PDF)

9.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

10.) Biznesplan (wersja 4z)  POBIERZ (PDF)

11.) Biznesplan (wersja 4z)  POBIERZ (.docx)

12.) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)  POBIERZ  (.xlsx)

13.) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)  POBIERZ (PDF)

14.) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z   POBIERZ (PDF)

15.) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z   POBIERZ (.xls)

16.) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z   POBIERZ (PDF)

17.) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  POBIERZ (.xlsx)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-16 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 9/2021 – „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowania przestrzeni publicznej”
Kwota alokacji: 253 941,68 euro / 1 015 766,72 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 9/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 9/2021  POBIERZ

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 9/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ  (.xlsx)

8.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ (PDF)

9.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-9 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 10/2021 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”
Kwota alokacji: 43 336,08 euro / 173 344,32 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 10/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 10/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 10/2021  POBIERZ  

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 10/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ  (.xlsx)

8.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ (PDF)

9.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-9 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 11/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”
Kwota alokacji: 36 028,94 euro / 144 115,76 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 11/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 11/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 11/2021  POBIERZ  

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 11/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ  (.xlsx)

8.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ (PDF)

9.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-9 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


Data publikacji: 02.11.2021

 

 

 


 NABORY ARCHUIWALNE 1/2021-6/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 1/2021-6/2021: 16.04.2021 r. - 29.04.2021 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew


NABÓR 1/2021 – „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone podmioty gospodarcze”; kwota alokacji: 300 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


NABÓR 2/2021 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji: 360 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 NABÓR 3/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji: 600 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 3/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 3/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


NABÓR 4/2021 – „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”; kwota alokacji: 150 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 4/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 4/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 NABÓR 5/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”; kwota alokacji: 200 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 5/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 5/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 5/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 NABÓR 6/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – dotyczy tylko projektu pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej”; kwota alokacji - 50 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 6/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 6/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 6/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 Data publikacji: 29.03.2021