Nabory wniosków 2020

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 1/2020-2/2020: 03.04.2020 r. - 20.04.2020 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce


NABÓR 1/2020 - „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną", alokacja 100 000  zł

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2020  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2020  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2020  POBIERZ

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ


NABÓR 2/2020 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze", alokacja 250 000  zł

Ogłoszenie o naborze nr 2/2020 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2020  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2020  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2020  POBIERZ

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ


 Data publikacji: 17.03.2020