PROJEKT “AKTYWNI SENIORZY ZIEMI SIEDLECKIEJ” - rok 2020

W ramach zadania, które zrealizowała Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, odbyły się m. in.: spotkania sieciujące i międzypokoleniowe, warsztaty poetyckie czy zajęcia teatralne. Wszystko to dedykowane osobom 55+. Ze względu na COVID-19, część działań została przeniesiona do sieci. I tak na przykład w Internecie można obejrzeć cykle spotkań z dietetykiem oraz spotkań z zakresu ćwiczenia i utrwalania pamięci. Udało się w ramach zadania przeprowadzić warsztaty poetyckie, które ćwiczą myślenie, skojarzenia, uwalniają kreatywne, indywidualne pojmowanie świata, uczą opisywać swoje uczucia czy pragnienia. Dały one Seniorom możliwość pokazania swojego wnętrza poprzez słowo poetyckie. Zwieńczeniem działania było wydanie bezpłatnego almanachu „Na skrzydłach poezji". Z kolei ideą spotkań międzypokoleniowych "Młodzi - Seniorom, Seniorzy - Młodym" było poznanie myślenia osób starszych przez młodzież i odwrotnie - poznanie sposobu myślenia i wartościowania młodzieży przez osoby 55+ (co myślą, jakie zdanie mają na te same tematy, zagadnienia, problemy itp.), zrozumienie trybu pojmowania otaczającego świata przez dwie całkiem różne grupy społeczne. Została także opracowana i wydana "Diagnoza identyfikująca zasoby, potrzeby i problemy osób 55+ z obszaru LGD Ziemi Siedleckiej". Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Wartość projektu: 43 855, 00 zł Dofinansowanie 39 255,00 zł Wkład własny osobowy: 3 600,00 zł Wkład własny finansowy: 1 000,00 zł Wartość wydana z dofinansowania: 23 280,00 zł (reszta zwrócona z powodu niemożliwości zrealizowania wszystkich działań z powodu COVID-19).


 
PROJEKT “AKTYWNI SENIORZY ZIEMI SIEDLECKIEJ 2” - rok 2021

Zadanie Aktywni Seniorzy Ziemi Siedleckiej 2 było realizowane od 1 czerwca do 30 listopada 2021 r. i było skierowane głównie do seniorów powyżej 55. roku życia z 9 gmin wiejskich i 1 miejsko-wiejskiej z obszaru działania LGD Ziemi Siedleckiej (gm. Domanice, Kotuń, Mokobody, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, Mordy). Zdecydowana większość adresatów stanowili emerytowani rolnicy. Zaplanowane działania były odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania Seniorów z naszego regionu zgłoszone przez nich podczas spotkań z nimi i po ewaluacji zadania z poprzedniego roku. Poprzez zadanie LGD ZS chciało w szczególności poprawić jakość oraz poziom życia Seniorów z terenu działania LGD, wykorzystać ich potencjał, a także zwiększyć aktywność społeczną i kulturalną Seniorów. W ramach zadania odbyły się m.in.: warsztaty teatralne, zajęcia z nowych technologii/nowych mediów cyfrowych, spotkania z cyklu „Seniorzy żądni wiedzy”, I Konwent Seniorów. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wartość projektu: 30 000.00 zł Dofinansowanie 30 000.00 zł (100%)


 
PROJEKT “AKTYWNI SENIORZY ZIEMI SIEDLECKIEJ 3” - rok 2023

Zadanie "Aktywni Seniorzy Ziemi Siedleckiej 3", było realizowane od 1 maja do 15 grudnia 2023 r. i było skierowane do 200 seniorów powyżej 55. roku życia z 9 gmin wiejskich i 1 miejsko-wiejskiej z obszaru działania LGD Ziemi Siedleckiej (gm. Domanice, Kotuń, Mokobody, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, Mordy). Zadanie miało na celu zwiększenie samodzielności, zapobieganie izolacji, separacji oraz marginalizacji życia ludzi starszych w naszym regionie działania. Realizacja tego zadania także wynikała z ogromnej potrzeby dalszego zainteresowania się osobami 55+, podjęcia kolejnych działań z zakresu aktywności społecznej, edukacji kulturalnej wśród Seniorów (borykającymi się z różnymi problemami). Zaplanowane działania także były odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania Seniorów z naszego regionu (zgłoszone przez nich podczas spotkań z nimi i po ewaluacji zadania z poprzedniego roku): II Konwent Seniorów, zajęcia z nowych technologii/nowych mediów cyfrowych, spotkania poszerzające ich wiedzę i horyzonty myślowe (np. z językoznawcą, dialektologiem, prawnikiem, dietetykiem, ratownikiem medycznym, podróżnikiem, psychologiem), zajęcia teatralne, dawne obrzędy i zwyczaje ludowe. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wartość projektu: 45 700.00 zł Dofinansowanie: 45 700.00 zł (100%)