grafikanaboru2019

 

Data publikacji: 12/11/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 10/2019-14/2019: 29.11.2019 r. - 13.12.2019 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” - alokacja 300 000  zł

Ogłoszenie o naborze nr 10/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 10/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 10/2019  POBIERZ     

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 10/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ

 

NABÓR 11/2019  - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” – alokacja 500 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 11/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 11/2019  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 11/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ

 

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 600 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 12/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 12/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 12/2019  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 12/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ

 

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 900 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 13/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 13/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 13/2019  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 13/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ

 

NABÓR 14/2019 -"Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej" – alokacja 100 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 14/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 14/2019  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 14/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ 

INFORMACJE ARCHIWALNE DOTYCZĄCE NABORÓW 1/2019-9/2019:

 

 

Data publikacji: 09/05/2019

NABORY 7/2019-9/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków w naborach 7/2019-9/2019: 24.05.2019 r. - 06.06.2019 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków w naborach 7/2019-9/2019: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 

NABÓR 7/2019 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

Ogłoszenie o naborze nr 7/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 7/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 7/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 7/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   pobierz

 

NABÓR 8/2019 "Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 8/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 8/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 8/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   pobierz

 

NABÓR 9/2019 "Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej"

Ogłoszenie o naborze nr 9/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 9/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 9/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 


Data publikacji: 13/02/2019

NABORY 1/2019-6/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków w naborach 1/2019-6/2019: 04.03.2019 r. - 18.03.2019 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków w naborach 1/2019-6/2019: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 

NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze"

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego"

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej"

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 3/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 3/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych"

Ogłoszenie o naborze nr 4/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 4/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 5/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 5/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej"

Ogłoszenie o naborze nr 6/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 6/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 6/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz