HISTORIA
5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Wówczas był to wyraźny sygnał, że większość gmin z terenu powiatu siedleckiego, skupionych dotąd w innej, znacznie większej LGD, zamierza utworzyć lokalne partnerstwo w „układzie powiatowym” oraz na poważnie przygotowują się do nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014-2020. Zarejestrowanie LGD Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło 21 października 2013 r. W 2014 roku deklaracje członkowskie złożyły kolejno następujące samorządy gmin: Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Mokobody, Suchożebry, Mordy, Domanice, Kotuń, a w 2015 roku gmina Siedlce oraz Powiat Siedlecki. Równolegle do LGD ZS przystępowały organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy obszaru. W ten sposób staliśmy się silną organizacją pozarządową, którą tworzy ponad 70 członków, reprezentujących sektor publiczny, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i tzw. „zwykłych” mieszkańców.


TERAŹNIEJSZOŚĆ
W grudniu 2015 r., po dwóch latach przygotowań, złożyliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR). To efekt ciężkiej pracy nas wszystkich, członków LGD, pracowników biura, lokalnych liderów i ekspertów, którzy żyją wśród nas! Opracowaliśmy ją oddolnie, z ogromnym zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przede wszystkim, tzw. "zwykłych mieszkańców". Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy 10. miejscu na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinansowanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego)! Zdecydowana większość tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach konkursów dla beneficjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Naszym głównym zadaniem jest teraz skuteczne i mądre wydanie tych środków. Chcemy, aby były one „kołem zamachowym” wielu cennych dla naszego obszaru projektów i inicjatyw.


PRZYSZŁOŚĆ
Potencjał naszej LGD, to przede wszystkim ludzie (członkowie, pracownicy i wolontariusze), aktywni, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw publicznych, komercyjnych i społecznych. Każdego dnia pracujemy, aby w pełni wykorzystać ten potencjał. Aby jednak zmieniać rzeczywistość, skutecznie rozwiązywać konkretne problemy społeczne, realizować kolejne wyzwania, nasza organizacja poszukuje nowych idei i partnerów do ich realizowania. Jest otwarta na tworzenie porozumień i silnych partnerstw różnych instytucji i grup społecznych. Przed nami dużo pracy i daleka droga, ale dotychczasowa działalność, aktywność, energia i dobra atmosfera w organizacji pozwalają patrzeć z nadzieją!

W imieniu całej Lokalnej Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zapraszam do współpracy!

Krzysztof Kryszczuk
Prezes Zarządu

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz