PROJEKT „WSPARCIE ORGANIZACYJNE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH NA RZECZ TRADYCJI” – rok 2023


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w okresie 01.04.2023- 31.12.2023 roku w partnerstwie z Gminą Wiśniew i Gminą Zbuczyn zrealizowało zadanie pod tytułem: „Wsparcie organizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz tradycji”. Celem zadania było wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich działaniami edukacyjno-doradczymi oraz zwiększenie ich zaangażowania w upowszechnianiu produktów tradycyjnych na obszarze działania LGD ZS. W ramach realizacji zadania zrealizowano 3 moduły:
- moduł na rzecz wsparcia tradycji, w ramach którego zrealizowane zostały bony społeczne (łącznie
15 bonów dla 15 różnych KGW);
- moduł upowszechniania i promocji projektu, w ramach którego opracowano i wydruk broszury „Koła Gospodyń Wiejskich Ziemi Siedleckiej”, w której zawarta została informacja o kołach gospodyń wiejskich na obszarze funkcjonowania LGD ZS;
- moduł edukacyjno-doradczy, w ramach którego zdiagnozowane zostały wszystkie chętne KGW w zakresie ich problemów organizacyjno-kompetencyjnych i otrzymają odpowiednie wsparcie doradcze.
Zadnie publiczne dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
Wartość projektu: 87 665, 00 zł Dofinansowanie: 87 000.00 zł

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza Nabory 2024


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków w ramach naboru 1/2024:

15.02.2024 - 29.02.2024 (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

NABÓR 1/2024„Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”
Kwota alokacji: 189 064,62 euro / 756 258,48 zł

1) Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 POBIERZ

2) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

3) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

5) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) POBIERZ

6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z) POBIERZ

7) Klauzula RODO 19.2 POBIERZ

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-6 dostepne także na stronie ARiMR KLIKNIJ TUTAJ

 

Data publikacji: 18.01.2024 r.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność POBIERZ


 Aktualny Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - luty 2024 POBIERZ


 Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2024 r. POBIERZ

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 5

Mobilny Punkt Konsultacji LGD ZS - plakat informacyjny 

Plakat Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – Mobilny Punkt Konsultacji dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Urząd Gminy Zbuczyn, pokój nr 14, Tel.: 25 641 63 90, wew. 14 PUNKT CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĘDU DO 12 MAJA 2023 r. Twoje zdanie jest dla nas ważne! RAZEM DECYDUJMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI! ZAPRASZAMY SERDECZNIE


 

Plakat Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – Mobilny Punkt Konsultacji dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Urząd Gminy Kotuń, pokój nr 3, Tel.: .25 641 43 83. wew. 22 PUNKT CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĘDU DO 12 MAJA 2023 r. Twoje zdanie jest dla nas ważne! RAZEM DECYDUJMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI! ZAPRASZAMY SERDECZNIE


 

 Plakat Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – Mobilny Punkt Konsultacji dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Urząd Miasta i Gminy Mordy pokój nr 8 Tel.: 25 641 54 02, wew. 43. PUNKT CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĘDU DO 12 MAJA 2023 r. Twoje zdanie jest dla nas ważne! RAZEM DECYDUJMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI! ZAPRASZAMY SERDECZNIE


 

Plakat Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – Mobilny Punkt Konsultacji dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. URZĄD GMINY SIEDLCE, POKÓJ NR 15. TEL.: 25 632 77 31, WEW. 80. PUNKT CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĘDU DO 12 MAJA 2023 r. Twoje zdanie jest dla nas ważne! RAZEM DECYDUJMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI! ZAPRASZAMY SERDECZNIE


 

Plakat Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – Mobilny Punkt Konsultacji dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Urząd Gminy Suchożebry, pokój nr 7. Tel.: 25 631 45 15 PUNKT CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĘDU DO 12 MAJA 2023 r. Twoje zdanie jest dla nas ważne! RAZEM DECYDUJMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI! ZAPRASZAMY SERDECZNIE


   

 Plakat Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – Mobilny Punkt Konsultacji dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Urząd Gminy Wiśniew, I piętro, pokój nr 109, nr telefonu 25 641 73 13, wew. 131. PUNKT CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĘDU DO 12 MAJA 2023 r. Twoje zdanie jest dla nas ważne! RAZEM DECYDUJMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI! ZAPRASZAMY SERDECZNIE


 

Plakat Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – Mobilny Punkt Konsultacji dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Urząd Gminy Wodynie, II piętro, pokój nr 16, tel.: 602 630 333. PUNKT CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĘDU DO 12 MAJA 2023 r. Twoje zdanie jest dla nas ważne! RAZEM DECYDUJMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI! ZAPRASZAMY SERDECZNIE


 Plakat Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – Mobilny Punkt Konsultacji dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Urząd Gminy Mokobody, pokój nr 16. Tel.: 25 641 13 23. PUNKT CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĘDU DO 12 MAJA 2023 r. Twoje zdanie jest dla nas ważne! RAZEM DECYDUJMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI! ZAPRASZAMY SERDECZNIE


 Plakat Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – Mobilny Punkt Konsultacji dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Urząd Gminy Domanice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach pokój nr 2. tel.: 25 631 29 82. PUNKT CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĘDU DO 12 MAJA 2023 r. Twoje zdanie jest dla nas ważne! RAZEM DECYDUJMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI! ZAPRASZAMY SERDECZNIE