Informacja na stronę projekt współpracy LAK 2023: logotypy Unii Europejskiej, programu LEADER, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt współpracy pt. „Lokalne Atrakcje Kulinarne” jest współfinansowany ze środków EFRROW w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020. „Lokalne Atrakcje Kulinarne” Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz partnerem ze Słowacji Laboreckéhoobčianskehozdruženia Nová Alternatívar  rozpoczęła  realizację projektu współpracy pn. „Lokalne Atrakcje Kulinarne” (akronim: LAK). Celem projektu jest wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych produktach i usługach, podniesienie wiedzy lokalnych przedsiębiorców i producentów, rozwój obszaru i promocja lokalnych produktów i usług oraz promocja przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem produktów i usług lokalnych poprzez realizację działań promocyjnych, edukacyjnych oraz wspólną integrację, wymianę doświadczeń i aktywizację społeczną na obszarze objętym działaniem partnerskich LGD-ów. Produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej to ochrona naszego dziedzictwa kulinarnego i kulturowego. To także integracja lokalnych społeczności i rozwój regionu poprzez produkty. To wreszcie dostarczanie konsumentom produktów najwyższej jakości. W ramach realizacji projektu zaplanowano: stworzenie podstrony internetowej poświęconej kulinarnemu produktowi lokalnemu; 5 audycji promujących lokalne dziedzictwo kulinarne obszaru LGD Ziemi Siedleckiej; 3 artykuły promujące lokalne dziedzictwo kulinarneo bszaru LGD Ziemi Siedleckiej; wydanie broszury promującej produkty lokalne i tradycyjne na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej; Odbędą się ponadto: 3 spotkania promujące lokalne dziedzictwo kulinarne obszaru LGD Ziemi Siedleckiej; konkurs kulinarny w 3 kategoriach: zupa, danie główne oraz deser; 2 wyjazdy studyjne na teren działania Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”; seminarium promujące tradycyjne, lokalne produkty kulinarne obszaru LGD Ziemi Siedleckiej. Całkowity koszt projektu 305 977,56 zł , w tym LGD ZS 122 712,50 zł.


Data publikacji: 05.04.2023 r.