Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi siedleckiej zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Na Państwa uwagi czekamy do 22 maja. Uwagi można zgłaszać:

  • drogą elektroniczną, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027” (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
  • przesłać listownie na adres: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ, UL. SIEDLECKA 13, 08-112 WIŚNIEW z dopiskiem „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027″;
  • dostarczyć osobiście do siedziby LGD.

Materiał do pobrania:

PDF icon  LSR 2023-2027 CZĘŚĆ 1  | CZĘŚĆ 2 

Data publikacji: 18.05.2023 r.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi siedleckiej zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do opracowanych celi i przedsięwzięć oraz budżet realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Na Państwa uwagi czekamy do 18 maja. Uwagi można zgłaszać:

  • drogą elektroniczną, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027”
    (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
  • przesłać listownie na adres: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ, UL. SIEDLECKA 13, 08-112 WIŚNIEW z dopiskiem „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027″;
  • dostarczyć osobiście do siedziby LGD.

Materiał do pobrania:

PDF icon  POBIERZ

 

Data publikacji: 09.05.2023 r.

Szanowni Państwo,
jesteśmy w trakcie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 LGD Ziemi Siedleckiej. Organizujemy cykl spotkań, aby wspólnie zastanowić się nad zapisami przyszłej LSR. Na najbliższe spotkanie konsultacyjne w celu uzgodnienia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 LGD Ziemi Siedleckiej serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się 12.05.2023 r.

w godz. 9:30-11:30 dla przedstawicieli JST

oraz

w godz. 11:30-13:30 dla przedstawicieli przedsiębiorców.

Będzie także możliwość uczestniczenia w formie on-line. W przypadku udziału w formie on-line, prosimy o zgłoszenie udziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spotkanie odbędzie sie w biurze LGD Ziemi Siedleckiej w Wiśniewie (ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew). Dobrze opracowana Lokalna Strategia Rozwoju, dzięki udziałowi przedstawicieli naszego Obszaru w jej przygotowaniu, w znaczącym stopniu ułatwi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027.

Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji: 27.04.2023 r.

Jesteśmy w trakcie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, dokumentu bardzo ważnego w związku z nowymi środkami UE. Obecnie organizujemy cykl spotkań, aby wspólnie zastanowić się nad zapisami przyszłej LSR. W bieżącym tygodniu spotkaliśmy się z Mieszkańcami Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych w Seroczynie (gmina Wodynie), Mokobodach oraz w Wiśniewie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej jest w zaawansowanym etapie wdrażania planu włączenia społeczności, którego efektem będzie przygotowanie „Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2021-2027”. We wrześniu na obszarze działania LGD ZS odbyły się konsultacje społeczne w ramach przygotowań nowej LSR. Były one wspólnie organizowane przez wójtów poszczególnych gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Siedlce (gm. wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn oraz burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

W dziesięciu otwartych spotkaniach w całym regionie wzięło udział ponad 140 osób. Uczestnicy konsultacji społecznych reprezentowali różne sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. Odbyły się one w ramach przygotowań do stworzenia nowej strategii. Ich podstawowym celem było zebranie informacji, w tym potrzeb, jakie mają mieszkańcy obszaru objętego działaniem LGD ZS. W ramach spotkań uczestnicy dyskutowali m. in. nad oceną potencjału gmin członkowskich, analizowali ich mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wskazywali najważniejsze obszary, na które może mieć wpływ opracowywana strategia. Ważnym punktem programu była dyskusja na temat możliwości realizacji projektów w jak największym stopniu przyczyniających się do rozwoju obszaru LGD ZS i aktywizacji mieszkańców, zgodnie z głównymi cechami podejścia LEADER.

Dziś została podpisana umowa o przyznanie pomocy na działanie Wspracie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 74.000 zł. Umowa została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego a Zarządem LGD Ziemi Siedleckiej, który reprezentowali: Prezes Krzysztof Kryszczuk i Członek Zarządu Hubert Pasiak.

Już niedługo będziewmy wdrażać plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2021-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, czyli gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gm. wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. 

Będzie to czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne cele i zmieniać teren działania LGD ZS na lepszy! Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie w tym zakresie. 

Podpisanie umowy 2022 kopia 222

 

 

Data publikacji: 01.07.2022 r.

Dziś został złożony wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Przygotowujemy plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2021-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, czyli gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gm. wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. 

Będzie to czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne cele i zmieniać teren działania LGD ZS na lepszy! Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie w tym zakresie. 

Skoczylasa

Data publikacji: 29.04.2022 r.