Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (tekst jednolity z 14 grudnia 2016 r.)
pobierz

Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (tekst jednolity z 18 września 2014 r.)
pobierz


Deklaracja członkowska (sektor społeczny: osoba fizyczna)
pobierz

Deklaracja członkowska (sektor gospodarczy)
pobierz

Deklaracja członkowska (sektor publiczny)
pobierz

Deklaracja członkowska ( sektor społeczny: organizacje pozarządowe)
pobierz