Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
pobierz

Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
pobierz

Deklaracja członkowska (sektor społeczny: osoba fizyczna)
pobierz

Deklaracja członkowska (sektor gospodarczy)
pobierz

Deklaracja członkowska (sektor publiczny)
pobierz

Deklaracja członkowska ( sektor społeczny: organizacje pozarządowe)
pobierz