Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 1/2022 i 2/2022: 23.09.2022 - 07.10.2022 (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

 

 

NABÓR 1/2022 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
Kwota alokacji: 186 264,28 euro / 745 057,12 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 1/2022 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2022 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2022  POBIERZ 

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2022  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z)  POBIERZ (PDF)

7.) Biznesplan (wersja 5z)  POBIERZ (.docx)

8.) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (5z)  POBIERZ  (.xlsx)

9.) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (5z)  POBIERZ (PDF)

10.) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  POBIERZ (.xlsx)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-10 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 2/2022 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
Kwota alokacji: 75 448,52 euro /301 794,08 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 2/2022 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2022 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2022  POBIERZ 

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2022  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z)  POBIERZ (PDF)

7.) Biznesplan (wersja 5z)  POBIERZ (.docx)

8.) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (5z)  POBIERZ  (.xlsx)

9.) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (5z)  POBIERZ (PDF)

10.) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z   POBIERZ (.xls)

11.) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z   POBIERZ (PDF)

12.) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  POBIERZ (.xlsx)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-12 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ

 

Data publikacji: 07.09.2022 r.

 

Piękno Doliny Liwca 1

 

Data publikacji: 27.05.2022 r.


Regulamin udziału w Międzynarodowym Plenerze Malarskim "Piękno Doliny Liwca"

Pobierz

 

Data publikacji: 20.05.2022 r.


Od 21 października 2021 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz ze Stowarzyszeniem - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy RAZEM” z siedzibą w Węgrowie realizuje projekt współpracy pt. „Piękno Doliny Liwca”, który jest współfinansowany ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Celem projektu jest wypromowanie obszaru na terenie dwóch LGD poprzez nagranie filmów profesjonalnych, filmików amatorskich, przeprowadzenie konkursu fotograficznego, wydanie kalendarzy, przeprowadzenie międzynarodowego pleneru malarskiego oraz stworzenie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

W projekcie zaplanowany jest szereg działań promocyjnych, kulturalnych i społecznych, w tym LGD ZS będzie realizowało np. międzynarodowy plener malarski. Podsumowaniem pleneru będzie wydanie folderu, w którym zostaną zaprezentowane prace malarskie wraz z informacją o autorach prac. Prace, które powstaną podczas pleneru zostaną uwiecznione w kalendarzu ściennym.

W ramach projektu powstało już Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Wiśniewie, tuż obok siedziby biura LGD ZS, w którym można uzyskać podstawowe informacje oraz materiały dotyczące walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD Ziemi Siedleckiej, w tym Doliny Liwca. Centrum będzie koordynowało współpracę w obszarze turystyki na terenie Ziemi Siedleckiej, będzie promowało walory turystyczne Ziemi Siedleckiej poprzez udział w wydarzeniach promocyjnych na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej, gdzie będzie miało swoje własne stoisko informacyjno-promocyjne. Zostanie również stworzona podstrona internetowa dedykowana promocji walorów turystycznych Ziemi Siedleckiej. Innowacyjnym rozwiązaniem funkcjonowania Centrum będą dwie, mobilne Budki Nietelefoniczne, w których będzie można uzyskać informacje o atrakcjach turystycznych obszaru.

Kolejne działania, które skierowane są na promowanie walorów turystycznych Dolina Liwca to: 10  spacerów wirtualnych 3D po najciekawszych naszych obiektach, które będą dostępne w Internecie, 30 zdjęć panoramicznych 3600 na Dolinę Liwca oraz film i audycje promujące Ziemię Siedlecką.

Projekt zakończy się konferencją podsumowującą działania zrealizowane w ramach projektu.

Okres realizacji projektu: od 21 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wartość projektu: 335 422,99zł, w tym LGD ZS: 240 252,00zł.