geocaching strona

Zachęcamy do udziału w konkursach „Najaktywniejszy Odkrywca Skarbów Ziemi Siedleckiej” oraz „Rodzinne wyprawy odkrywców po skarby Ziemi Siedleckiej”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Tematem przewodnim konkursu „Najaktywniejszy Odkrywca Skarbów Ziemi Siedleckiej” są skrytki geocachingowe oraz questy zlokalizowane na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemie Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce - gmina wiejska, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn). Konkurs polega na odnalezieniu jak największej liczby skrytek geocachingowych oraz przejściu jak największej liczby questów, które znajdują się na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Za każde odnalezienie skrytki geocachingowej uczestnik otrzyma 1 punkt. Odnalezienie powinno być potwierdzone elektronicznym wpisem oraz wpisem w tradycyjnym logbooku skrytki. Wpisy będą weryfikowane po zakończeniu konkursu przy pomocy systemu geocaching.com oraz logbooków w skrytkach. Natomiast za każde ukończenie questa uczestnik otrzyma 3 punkty. Każde ukończenie questa powinno być udokumentowane pieczęcią przybitą na ulotce questa, która zostanie okazana Komisji konkursowej w celu weryfikacji.

Każdego, kto chciałby podzielić się turystycznymi wrażeniami z rodzinnych wycieczek mających na celu odkrywanie skrytek geocachingowych oraz questów z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce - gmina wiejska, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) zapraszamy do udziału w konkursie „Rodzinne wyprawy odkrywców po skarby Ziemi Siedleckiej”.

Każdy uczestnik może przesłać jeden tekst opisujący przygody związane z odkrywaniem skrytek geocachingowych oraz questów na terenie LGD Ziemi Siedleckiej. Liczy się ciekawa treść, osobiste spostrzeżenia, ciekawostki i zaobserwowane atrakcje. Do każdego tekstu (do 10 000 znaków ze spacjami) możecie dołączyć także do 5 zdjęć związanych z opisywaną przez Was rodzinną przygodą. Tekst nie może mieć charakteru artykułu reklamowego.

Autor najciekawszego tekstu zostanie uhonorowany atrakcyjną nagrodą.

Regulaminy:

  1. Regulamin konkursu „Najaktywniejszy Odkrywca Skarbów Ziemi Siedleckiej”
  2. Regulamin konkursu „Rodzinne wyprawy odkrywców po skarby Ziemi Siedleckiej”