PROJEKT „WSPARCIE ORGANIZACYJNE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH NA RZECZ TRADYCJI” – rok 2023

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Rządowy Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023. "Wsparcie organizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz tradycji". Dofinansowanie: 87000 zł. Całkowita wartość: 87665 zł.    SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w okresie 01.04.2023- 31.12.2023 roku w partnerstwie z Gminą Wiśniew i Gminą Zbuczyn zrealizowało zadanie pod tytułem: „Wsparcie organizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz tradycji”. Celem zadania było wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich działaniami edukacyjno-doradczymi oraz zwiększenie ich zaangażowania w upowszechnianiu produktów tradycyjnych na obszarze działania LGD ZS. W ramach realizacji zadania zrealizowano 3 moduły:
- moduł na rzecz wsparcia tradycji, w ramach którego zrealizowane zostały bony społeczne (łącznie
15 bonów dla 15 różnych KGW);
- moduł upowszechniania i promocji projektu, w ramach którego opracowano i wydruk broszury „Koła Gospodyń Wiejskich Ziemi Siedleckiej”, w której zawarta została informacja o kołach gospodyń wiejskich na obszarze funkcjonowania LGD ZS;
- moduł edukacyjno-doradczy, w ramach którego zdiagnozowane zostały wszystkie chętne KGW w zakresie ich problemów organizacyjno-kompetencyjnych i otrzymają odpowiednie wsparcie doradcze.