PROJEKT „WSPARCIE ORGANIZACYJNE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH NA RZECZ TRADYCJI” – rok 2023


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w okresie 01.04.2023- 31.12.2023 roku w partnerstwie z Gminą Wiśniew i Gminą Zbuczyn zrealizowało zadanie pod tytułem: „Wsparcie organizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz tradycji”. Celem zadania było wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich działaniami edukacyjno-doradczymi oraz zwiększenie ich zaangażowania w upowszechnianiu produktów tradycyjnych na obszarze działania LGD ZS. W ramach realizacji zadania zrealizowano 3 moduły:
- moduł na rzecz wsparcia tradycji, w ramach którego zrealizowane zostały bony społeczne (łącznie
15 bonów dla 15 różnych KGW);
- moduł upowszechniania i promocji projektu, w ramach którego opracowano i wydruk broszury „Koła Gospodyń Wiejskich Ziemi Siedleckiej”, w której zawarta została informacja o kołach gospodyń wiejskich na obszarze funkcjonowania LGD ZS;
- moduł edukacyjno-doradczy, w ramach którego zdiagnozowane zostały wszystkie chętne KGW w zakresie ich problemów organizacyjno-kompetencyjnych i otrzymają odpowiednie wsparcie doradcze.
Zadnie publiczne dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
Wartość projektu: 87 665, 00 zł Dofinansowanie: 87 000.00 zł