Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza Nabory 2024


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków w ramach naboru 1/2024:

15.02.2024 - 29.02.2024 (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

NABÓR 1/2024„Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”
Kwota alokacji: 189 064,62 euro / 756 258,48 zł

1) Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 POBIERZ

2) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

3) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

5) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) POBIERZ

6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z) POBIERZ

7) Klauzula RODO 19.2 POBIERZ

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-6 dostepne także na stronie ARiMR KLIKNIJ TUTAJ

 

Data publikacji: 18.01.2024 r.