Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 1/2022 i 2/2022: 23.09.2022 - 07.10.2022 (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

 

 

NABÓR 1/2022 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
Kwota alokacji: 186 264,28 euro / 745 057,12 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 1/2022 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2022 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2022  POBIERZ 

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2022  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z)  POBIERZ (PDF)

7.) Biznesplan (wersja 5z)  POBIERZ (.docx)

8.) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (5z)  POBIERZ  (.xlsx)

9.) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (5z)  POBIERZ (PDF)

10.) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  POBIERZ (.xlsx)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-10 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 2/2022 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
Kwota alokacji: 75 448,52 euro /301 794,08 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 2/2022 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2022 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2022  POBIERZ 

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2022  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z)  POBIERZ (PDF)

7.) Biznesplan (wersja 5z)  POBIERZ (.docx)

8.) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (5z)  POBIERZ  (.xlsx)

9.) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (5z)  POBIERZ (PDF)

10.) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z   POBIERZ (.xls)

11.) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z   POBIERZ (PDF)

12.) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  POBIERZ (.xlsx)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-12 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ

 

Data publikacji: 07.09.2022 r.