Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 4 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

  1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
  2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu
  3. Pani Anny Samoćko-Durek
  4. Pani Doroty Nasiłowskiej-Paczuskiej

Siedlce, 05.12.2018

protokół