Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następującego naboru:
NABÓR 1/2024 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno- kulturalną” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 5, 6, 8 Rozporządzenia*      

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz. U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 189 064,62 euro / 756 258,48 zł

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 12 wniosków. Wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 943), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Lista operacji zgodnych z LSR POBIERZ

Lista operacji wybranych POBIERZ

Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej POBIERZ

 

Data publikacji: 14.03.2024 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza Nabory 2024


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków w ramach naboru 1/2024:

15.02.2024 - 29.02.2024 (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

NABÓR 1/2024„Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”
Kwota alokacji: 189 064,62 euro / 756 258,48 zł

1) Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 POBIERZ

2) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

3) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

5) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) POBIERZ

6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z) POBIERZ

7) Klauzula RODO 19.2 POBIERZ

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-6 dostepne także na stronie ARiMR KLIKNIJ TUTAJ

 

Data publikacji: 18.01.2024 r.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność POBIERZ

Aneks nr 1 z dnia 5 marca 2024 roku do umowy ramowej nr 00014.UM07.6572.10014.2023 POBIERZ


 Aktualny Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - luty 2024 POBIERZ


 Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2024 r. POBIERZ

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 5

PROJEKT „WSPARCIE ORGANIZACYJNE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH NA RZECZ TRADYCJI” – rok 2023

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Rządowy Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023. "Wsparcie organizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz tradycji". Dofinansowanie: 87000 zł. Całkowita wartość: 87665 zł.    SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w okresie 01.04.2023- 31.12.2023 roku w partnerstwie z Gminą Wiśniew i Gminą Zbuczyn zrealizowało zadanie pod tytułem: „Wsparcie organizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz tradycji”. Celem zadania było wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich działaniami edukacyjno-doradczymi oraz zwiększenie ich zaangażowania w upowszechnianiu produktów tradycyjnych na obszarze działania LGD ZS. W ramach realizacji zadania zrealizowano 3 moduły:
- moduł na rzecz wsparcia tradycji, w ramach którego zrealizowane zostały bony społeczne (łącznie
15 bonów dla 15 różnych KGW);
- moduł upowszechniania i promocji projektu, w ramach którego opracowano i wydruk broszury „Koła Gospodyń Wiejskich Ziemi Siedleckiej”, w której zawarta została informacja o kołach gospodyń wiejskich na obszarze funkcjonowania LGD ZS;
- moduł edukacyjno-doradczy, w ramach którego zdiagnozowane zostały wszystkie chętne KGW w zakresie ich problemów organizacyjno-kompetencyjnych i otrzymają odpowiednie wsparcie doradcze.