Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, jako Partner Wiodący, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach (Partner nr 1) oraz Restauracją „Zaścianek Polski” (Partner nr 2) w okresie 01.05.2016 – 31.12.2016 realizowała projekt pt. „Partnerstwa lokalne”, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu został zorganizowany konkurs pt.: „Ambasador zmian Ziemi Siedleckiej”. Nagrodzono lokalnych liderów, którzy codzienną pracą przyczyniają się do pozytywnych zmian na terenie działania LGD Ziemi Siedleckiej.

Zarząd LGD ZS wybrał taki skład Kapituły konkursowej, aby odzwierciedlał podział na 3 sektory i był reprezentowany przez przedstawicieli maksymalnie dużej liczby gmin. Przedstawiał się on następująco: Hubert Pasiak (Prezes LGD Ziemi Siedleckiej) – Przewodniczący, Dariusz Stopa (Starosta Siedlecki), Krzysztof Kryszczuk (Wójt Gminy Wiśniew), Marcin Bobryk (Przewodniczący Rady LGD), Radosław Strzaliński (Członek Zarządu LGD), Elżbieta Szopka (Członek Zarządu LGD), Kazimierz Łęczycki (Koordynator projektu „Partnerstwa Lokalne”), Danuta Pasiak (Sekretarz Kapituły), Małgorzata Sadło (Pracownik biura LGD).

Tegorocznymi laureatami Konkursu zostali:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach – sektor publiczny

Firma „Dworskie Smaki” Sp. z o.o. – sektor gospodarczy

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Radość z Radomyśli - sektor społeczny

                Gala wręczenia wyróżnień odbyła się podczas konferencji podsumowującej projekt „Partnerstwa lokalne”, która odbyła się 14 grudnia w Sali konferencyjnej przy biurze LGD przy ul. Chopina 10. Laureaci zostali nagrodzi pamiątkowymi statuetkami i nagrodami finansowymi, które ufundował Zarząd LGD.

Rezultaty wypracowane w ramach projektu „Partnerstwa lokalne”:

- Liczba organizacji pozarządowych, która wzięła udział w różnych formach wsparcia projektowego - 41, w tym 26 z Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej,

-  Łączna liczba osób, które skorzystały ze wsparcia projektu – 130,

-  Liczba nowoutworzonych NGO – 2, Stowarzyszenie Aktywny Senior Gminy Zbuczyn (w trakcie rejestracji); Stowarzyszenie Podarujmy Dzieciom i Młodzieży Tęczę (w trakcie rejestracji),

-  Liczba nowych form współpracy – 3 (na terenie gmin: Mordy, Wiśniew, Zbuczyn),

-  Liczba zrealizowanych inicjatyw społecznych, animowanych w ramach modułu doradczo – wspierającego - 5 (na terenie gmin Mordy, Wiśniew, Siedlce, Zbuczyn),

-  Liczba nowych form partycypacji (Rada Seniora, Rada Młodzieżowa, Rada Pożytku Publicznego)

     – Młodzieżowe Rady w Kotuniu, Mordach, Wiśniewie (w trakcie realizacji), Rada Seniora
     w Mordach.

Projekt dofinansowany był ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.