„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współpracy pt. „Innowacyjność Społeczności Wiejskich” jest współfinansowany ze środków EFRROW           w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”           w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020

14 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Wojciech Klepacki, Wiceprezes Zarządu naszej LGD oraz Grzegorz Góral, Skarbnik Zarządu podpisali umowę na realizację projektu współpracy pt. „Promocja Turystyki tudzież Kultury”. Wartość całego projektu to kwota 554 173,00 zł., zaś dla LGD Ziemi Siedleckiej zostało zakontaktowane 121 325,00 zł. LGD Ziemi Siedleckiej zrealizuje w ramach tej dotacji szereg działań w obszarze turystyki w partnerstwie z LGD „Razem ku Lepszej Przyszłości”. Celem projektu jest rozwój atrakcyjności turystycznej. LGD Ziemi Siedleckiej w ramach projektu stworzy przewodnik turystyczny, opracuje questy oraz film promujący obszar. Umowa podpisana!!! Ruszamy do konkretnego działania! Zapraszamy do współpracy!!!


Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następującego naboru:
NABÓR 1/2024 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno- kulturalną” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 5, 6, 8 Rozporządzenia*      

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz. U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 189 064,62 euro / 756 258,48 zł

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 12 wniosków. Wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 943), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Lista operacji zgodnych z LSR POBIERZ

Lista operacji wybranych POBIERZ

Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej POBIERZ

 

Data publikacji: 14.03.2024 r.

 

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Na Lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej


Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiana treści LSR jest związana z wprowadzeniem zmian w kontekście dostosowania zapisów LSR dot. FEM 2021-2027 (stront 24, 27, 28, 56). Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. do godziny 12.00 na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Propozycja zmian Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 – propozycja zmian: CZĘŚĆ 1CZĘŚĆ 2

 

Opublikowano 31.05.2024 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza Nabory 2024


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków w ramach naboru 1/2024:

15.02.2024 - 29.02.2024 (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

NABÓR 1/2024„Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”
Kwota alokacji: 189 064,62 euro / 756 258,48 zł

1) Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 POBIERZ

2) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

3) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2024 POBIERZ

5) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) POBIERZ

6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z) POBIERZ

7) Klauzula RODO 19.2 POBIERZ

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-6 dostepne także na stronie ARiMR KLIKNIJ TUTAJ

 

Data publikacji: 18.01.2024 r.