Informacje o konsultacjach

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dobiega końca praca nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Siedleckiej. W związku z tym zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można zgłaszać uwagi do poszczególnych elementów tworzonej „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej” Spotkanie ma na celu uwzględnienie i wykorzystanie opinii mieszkańców naszego terenu nt. wypracowanego w sposób partycypacyjny projektu LSR. TERMIN: 16 grudnia o godz. 14.00 MIEJSCE: biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10,  08-110 Siedlce PROWADZĄCY: Danuta Pasiak , Kazimierz Łęczycki Do udziału w spotkaniu zapraszamy głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z terenu objętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej.


Szanowni Państwo, Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Przedstawiamy wstępną wersję LSR do konsultacji, zastrzegając, że wciąż nad nią pracujemy. Zachęcamy do zapoznania się i wnoszenia uwag (wszelkie są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie LSR odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu). Na uwagi czekamy do 24 grudnia 2015 do godz. 12:00. Uwagi należy zgłaszać na załączonej karcie uwag. Karty można przesłać pocztą elektroniczną lub przynieść do biura LGD (biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, w czwartki i piątki do 17:00).

Pliki do pobrania:

 Formularz zgłoszania uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.


Uwaga! Ostatnie spotkania konsultacyjne! Informujemy, iż dobiega końca praca nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Siedleckiej. 17 grudnia o godz. 14.00 w biurze LGD odbędzie się finałowe spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców! Uczestnicy będą mogli zapoznać się z proponowwanym projektem strategi oraz wnieść ostatnie uwagi czy sugestie. Spotkanie poprowadzą pracownicy biura LGD: Kazimierz Łęczycki oraz Danuta Pasiak. Zapraszamy!


Szanowni Państwo, informujemy, iż dobiega końca praca nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Siedleckiej. W związku z tym zapraszamy na ostatnie spotkania konsultacyjne, podczas których będzie można zgłaszać uwagi do poszczególnych elementów tworzonej „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej”. Spotkania mają na celu uwzględnienie i wykorzystanie opinii mieszkańców naszego terenu nt. wypracowanego w sposób partycypacyjny projektu LSR.

rasaa

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej prowadzi zaawansowane prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są szerokie konsultacje społeczne. Odbyły się już m.in. konsultacje z mieszkańcami wszystkich 10 gmin objętych LSR. Przedstawiamy propozycje Analizy SWOT, która jest wynikiem zakrojonych na niespotykaną dotąd skalę badań społecznych wśród mieszkańców Obszaru, objętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej.
Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag! Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu. Na uwagi czekamy do 10 grudnia 2015 do godz. 16:00. Uwagi należy zgłaszać na załączonej karcie uwag. Karty można przesłać pocztą polską, elektroniczną lub przynieść do biura LGD Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, w czwartki i piątki do 17:00.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej prowadzi zaawansowane prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są szerokie konsultacje społeczne. Odbyły się już m.in. konsultacje z mieszkańcami wszystkich 10 gmin objętych LSR. Przedstawiamy propozycje monitoringu i ewaluacji, które są wynikiem zakrojonych na niespotykaną dotąd skalę badań społecznych wśród mieszkańców Obszaru, objętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej.
Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag! Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu. Na uwagi czekamy do 10 grudnia 2015 do godz. 16:00. Uwagi należy zgłaszać na załączonej karcie uwag. Karty można przesłać pocztą polską, elektroniczną lub przynieść do biura LGD. Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, w czwartki i piątki do 17:00.

UWAGA – TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY UWAG DOTYCZĄCYCH CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 17.12.2015 r.
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej postanowiła przedłużyć termin na składanie formularzy uwag do propozycji celów i wskaźników LSR, które są wynikiem zakrojonych na niespotykaną dotąd skalę badań społecznych wśród mieszkańców Obszaru, objętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej. Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag! Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu. Na uwagi czekamy do 17 grudnia 2015 do godz. 16:00. Uwagi należy zgłaszać na załączonej karcie uwag. Karty można przesłać pocztą polską, elektroniczną lub przynieść do biura LGD

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, w czwartki i piątki do 17:00

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej prowadzi zaawansowane prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są szerokie konsultacje społeczne. Odbyły się już m.in. konsultacje z mieszkańcami wszystkich 10 gmin objętych LSR. Przedstawiamy propozycje LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, która jest wynikiem zakrojonych na niespotykaną dotąd skalę badań społecznych wśród mieszkańców Obszaru, objętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej. Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag! Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu. Na uwagi czekamy do 26 grudnia 2015 do godz. 16:00. Uwagi należy zgłaszać na załączonej karcie uwag. Karty można przesłać pocztą polską, elektroniczną lub przynieść do biura LGD. Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, w czwartki i piątki do 17:00

 •  

 • Punkt konsultacyjny działający w biurze LGD

  Punkt konsultacyjny funkcjonujący w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
  Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej prowadzi zaawansowane prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są szerokie konsultacje społeczne. Zapraszamy do odwiedzenia biura LGD Ziemi Siedleckiej, w którym interesariusze strategii mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z osobami odpowiedzialnymi za budowę strategii interesujące ich kwestie czy wypełnić ankietę.

  • Kadra LGD Ziemi Siedleckiej
   Hubert Pasiak
   Danuta Pasiak
   Kazimierz Łęczycki

  • Dyżury
   wtorek w godz. 12-16
   czwartek w godz. 13-17
   piątek w godz. 13-17

  • Kontakt
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   tel. 025 633 01 39

  SPOTKANIA KONSULTACYJNE

  Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Jednym z istotnych elementów opracowania dokumentu, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, jest udział społeczności lokalnej w określaniu potrzeb i problemów danego obszaru oraz formułowaniu celów i kierunków przedsięwzięć. W tym celu, w drugiej połowie września 2015 r. będziemy prowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami.     Na spotkania konsultacyjne (harmonogram przedstawiamy poniżej) zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Ziemi Siedleckiej, tj. gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn. Na spotkaniach chcemy poznać Państwa propozycje dotyczące kierunków naszych działań, które uznajecie Państwo za ważne z punktu widzenia rozwoju obszaru, objętego funkcjonowaniem LGD Ziemi Siedleckiej.

 • AKTY PRAWNE


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz