Danuta Pasiak  kierownik biura

Zakres obowiązków: kompleksowe kierowanie pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi Stowarzyszenia, a w szczególności  koordynowanie pracy Biura LGD ZS, nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSR, nadzór nad realizacją budżetu LGD, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia, prowadzenie spraw Stowarzyszenia, nadzór nad obsługą wniosków, nadzór i wsparcie techniczne Rady LGD,  nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji, nadzór nad przygotowaniem wniosków o płatność, nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań, nadzór, opracowanie i publikowanie naborów wniosków, inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc, nadzór nad prawidłowym przygotowaniem sprawozdań/sprawozdań końcowych.

 

Ewelina Pędzich-Chyży – specjalista ds. rozliczeń

Zakres obowiązków: przygotowanie i składanie wniosków o płatność, ocena zgodności projektów z LSR, koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, ocena zasadności projektów, udzielanie informacji o działalności LGD, bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR, inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym, monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej.

 

Beata Młyńska – specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów

Zakres obowiązków: obsługa naborów wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej, prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz rozliczenia dofinansowania, bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR, przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR, przygotowywanie sprawozdań, monitorowanie podpisywania i realizacji umów, przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR, koordynowanie projektów współpracy, poszukiwanie możliwości dofinansowania i realizacja projektów Stowarzyszenia, koordynowanie realizacji szkoleń przewidzianych dla pracowników LGD oraz członków Rady w LSR i członków LGD.

 

Wioleta Nawrocka – specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy

Zakres obowiązków: prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, udzielanie informacji o działalności LGD, przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno- kulturalnych służących promocji LGD, współpraca z mediami, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej LGD, obsługa techniczna spotkań w ramach LGD, organizacja szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD oraz w LSR, zamawianie materiałów promocyjnych, koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, realizacja projektów Stowarzyszenia w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji, monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej, wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

 

Agnieszka Pogonowska – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

Zakres obowiązków: monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR, przygotowywanie sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, projektów uchwał, monitoring prawidłowości wypełniania przez beneficjentów ankiet monitorujących w ramach wdrażania LSR, udzielanie informacji o działalności LGD, koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, prowadzenie monitoringu realizowanych operacji pod względem zgodności z LSR i zaplanowanych w niej wskaźników, monitorowanie sprawozdań składanych przez beneficjentów pod względem ich prawidłowości, bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR, inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji.

 

Aleksandra Stawowy  specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy

Zakres obowiązków: prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, udzielanie informacji o działalności LGD, przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno- kulturalnych służących promocji LGD, współpraca z mediami, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej LGD, obsługa techniczna spotkań w ramach LGD, organizacja szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD oraz w LSR, zamawianie materiałów promocyjnych, koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR, realizacja projektów Stowarzyszenia w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji, monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej, wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

 

 

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Wiśniew, ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
Tel. 726-707-702
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: www.lgdsiedlce.pl
Facebook: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej