20 września w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach zgromadziło prawie sto osób, którym bliska jest Ziemia Siedlecka i jej walory....

„Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej”, pod takim tytułem Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wspólnie z Miastem Siedlce zorganizowała konferencję, której celem było podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej od ponad roku przez LGD Ziemi Siedleckiej. Celem konferencji było także wskazanie możliwości budowania szerokiego partnerstwa w zakresie trzech głównych celów Strategii, jakimi są: wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego; rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia; zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Dzień ten upłynął na rozmowach na temat współpracy wielu podmiotów
i instytucji na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju Ziemi Siedleckiej.

14 czerwca 2017 r. odbył się Rodzinny Piknik Partnerstw Ziemi Siedleckiej, który inaugurował nowy projekt LGD Ziemi Siedleckiej pt.: „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny", który będzie realizowany do końca br. Na Pikniku obecni byli Członkowie LGD ZS i ich rodziny, sympatycy stowarzyszenia, członkowie partnerstw, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, aktywnie działających na terenie LGD Ziemi Siedleckiej, zainteresowanych współpracą z LGD i nie tylko.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wzieła udział w Gminnym Dniu Dziecka w Czuryłach /gm.Zbuczyn/, który odbył się w minioną niedzielę 11 czerwca 2017 roku.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 r. zakończyły się pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 5 i 7 października 2016 roku pracownicy Lokalnej Grupy Działania spotkali się z przedstawicielami samorządów gminnych Miasta i Gminy Mordy oraz Gminy Wiśniew. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie z placówek oświatowych znajdujących się na terenie w/w samorządów.

Przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej po raz kolejny reprezentowały Stowarzyszenie podczas wydarzenia kulturalnego, które odbywało się na terenie jednego z Członków LGD Ziemi Siedleckiej.

W niedzielę, 24 lipca podczas Dni Gminy Wodynie obecna była również Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Na stoisku można było uzyskać informacje nt. bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na którą LGD Ziemi Siedleckiej pozyskało ponad 11 mln złotych, przeznaczonych na lata 2016 – 2023. Ponad połowa tej kwoty będzie rozdysponowana na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej, co wiąże się ze wzrostem liczby nowych miejsc pracy. Osoby odwiedzające stoisko mogły uzyskać informacje, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie i jakie dokumenty należy złożyć.

31 maja 2016 r. odbył się V Międzygminny Przegląd Piosenki Anglojęzycznej AROUND THE MUSIC. Do konkursu zgłosiło się 36 solistów łącznie z duetami oraz 9 zespołów w trzech kategoriach wiekowych z poszczególnych gmin: Domanic, Skórca, Pruszyna, Kotunia, Mokobód, Siedlec, Zbuczyna.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zakończyła swój pierwszy duży projekt. Okazją do pierwszych podsumowań była konferencja, połączona z rodzinnym piknikiem. Pomysł nietypowy i ciekawy…

11 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10) odbyło się pierwsze w 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Siedleckiej. Porządek obrad obejmował:

W dniu 14 października 2014 r. o godzinie 17.30 na sali głównej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokobodach odbyło się kolejne spotkanie kulinarne w ramach projektu „Żwawe Babki robią bigos, pierogi i sałatki”. Projekt realizowany jest przez grupę nieformalną mieszkańców gminy Mokobody, której udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 3091 zł. z Programu FIO Mazowsze Lokalnie. Lokalna Grupa Działania wspiera merytorycznie Panie oraz użyczyła grupie nieformalnej osobowości prawnej, jako Ambasador FIO Mazowsze Lokalnie.

Miło nam poinformować, że Uchwałą nr 10/2014 z dnia 7 października 2014 r. Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski przyjął w poczet członków organizacji Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej!

19 września 2014 r. w miejscowości Skibniew-Podawce, nieopodal Sokołowa Podlaskiego odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. ,,Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Dobre praktyki funkcjonowania partnerstw.” Szkolenie przeprowadziła Bożena Mulik- Prezes Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie z Dolnego Śląska.

 

18 września w Dworze Mościbrody k/Siedlec odbyło się szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Dobre praktyki funkcjonowania partnerstw w ramach lokalnych grup działania.”