Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 r. zakończyły się pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjenci mogli składać wnioski na następujące działania:
-Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
-Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Pracownicy Biura oraz Rada LGD Ziemi Siedleckiej rozpoczęli procedurę oceny
i wyboru wniosków do dofinansowania. Posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej zaplanowano na 3 stycznia 2017 roku na godz. 15:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce. Po zakończeniu procedury wyboru, wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - www.lgdsiedlce.pl.

 

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej

Siedlce, 22.12.2016 r.