W dniach 5 i 7 października 2016 roku pracownicy Lokalnej Grupy Działania spotkali się z przedstawicielami samorządów gminnych Miasta i Gminy Mordy oraz Gminy Wiśniew. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie z placówek oświatowych znajdujących się na terenie w/w samorządów.

Podczas spotkań omówione zostały zagadnienia związane z zakładaniem Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzieżowa rada powiatu/gminy/miasta/dzielnicy ma charakter fakultatywny. Jest to organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Spotkania odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy oraz w Urzędzie Gminy Wiśniew. Uczestniczyli w nich Włodarze w/w samorządów- Pan Jan Ługowski –Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Pan Krzysztof Kryszczuk-Wójt Gminy Wiśniew, nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie z placówek oświatowych z Miasta i Gminy Mordy oraz Gminy Wiśniew. Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko przedstawił proces tworzenia takich rad, natomiast Pan Hubert Pasiak podkreślił ogromne znaczenie perspektywy założenia rad, gdyż nie ma takich organów na terenie objętym działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Przedstawiciele LGD ZS podziękowali Panu Burmistrzowi Janowi Ługowskiemu i Panu Wójtowi Krzysztofowi Kryszczukowi za podjęcie inicjatywy utworzenia Młodzieżowych Rad w ich samorządach. Na zakończenie spotkania Pani Danuta Pasiak przedstawiła projekt „Partnerstwa lokalne”, realizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej, w ramach, którego zaplanowane zostało wsparcie merytoryczne w tworzeniu Rad Seniorów, Młodzieżowych Rad oraz Rad Pożytku Publicznego. Natomiast Pani Elżbieta Szopka zaprosiła do skorzystania z form wsparcia, które oferuje projekt. „Partnerstwa lokalne” to projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który LGD Ziemi Siedleckiej będzie realizowała do końca 2016 roku.