19 września 2014 r. w miejscowości Skibniew-Podawce, nieopodal Sokołowa Podlaskiego odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. ,,Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Dobre praktyki funkcjonowania partnerstw.” Szkolenie przeprowadziła Bożena Mulik- Prezes Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie z Dolnego Śląska.

 

Spotkanie otworzył prezes nowopowstałej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, Hubert Pasiak, który wyraził zachwyt, że w jednym miejscu udało się zebrać przedstawicieli organizacji pozarządowych z tak różnych obszarów działalności: ekologii, trzeźwości, turystyki, pomocy społecznej, aktywności lokalnej, itd.. Podkreślił, że to właśnie sektor społeczny będzie decydował o sukcesie wdrażania lokalnych strategii rozwoju w przyszłej perspektywie finansowania Unii Europejskiej 2014-2020. H. Pasiak przedstawił również założenia projektu „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych”. Zwrócił uwagę, że projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbuczynie oraz „RETRO” Skibniew.

Słowo „partnerstwo” tego dnia odmieniano przez wszystkie przypadki. O sensie partnerstw opowiedziała prowadząca szkolenie, Bożena Mulik. Siła organizacji, której szefuje (LGD Partnerstwo Izerskie) tkwi właśnie w oddolności i współpracy partnerskiej wielu podmiotów, skupionych wokół LGD. B. Mulik  nie tylko bardzo interesująco opowiadała, co dały partnerstwa i program LEADER, który je promuje społecznościom lokalnym w Partnerstwie Izerskim, ale również przekazała ważne informacje nt.  aspektów formalno-prawne współpracy organizacji z samorządami lokalnymi.

Szkolenie było również okazją do przedstawienia działalności organizacji pozarządowych oraz partnerstw, których przedstawiciele w nim uczestniczyli. W pierwszej kolejności przedstawione  zostało partnerstwo na rzecz produktu turystycznego - Szlaku Kulinarnego „Mazowiecka Micha Szlachecka”. Opowiedziały o nim jego przedstawicielki: Pani Bożena Polak-Stojanova, właścicielka restauracji „Zaścianek Polski” oraz Pani Małgorzata Zaranek, właścicielka hotelu i restauracji „RETRO” w Skibniewie. W skład partnerstwa oprócz w Zaścianka i Retro wchodzą: Stowarzyszenie „Tradycja-Rozwój-Przyszłość”, Pałac w Patrykozach, Gorzelnia Chopin w Krzesku („POLMOS” Siedlce) oraz firma Choco-Fruit z Mordów. Jak przekonywała Pani Małgorzata Zaranek, szlak kulinarny, to produkt turystyczny, który ma zachęcić szeroką rzeszę turystów i zainspirować do zwiedzania Wschodniego Mazowsza. Cel ten, po dwóch latach działalności partnerstwa, jest coraz bliższy realizacji. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele innych partnerstw i lokalnych organizacji pozarządowych, m.in.: Diecezjalny Ośrodek Trzeźwości w Krzesku z partnerstwa trzeźwościowego, Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Św. Franciszka z Asyżu, które działa w ramach partnerstwa „Sieć ekologiczna”, Stowarzyszenie Kobiet Twórczych "Róże Europy", Stowarzyszenie Klub Ludzi Twórczych, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i inne. Podczas szkolenia każda organizacja zaprezentowała aktualne działania oraz plany na najbliższą przyszłość. Uczestnicy ochoczo dzielili się również swoimi doświadczeniami oraz wyrazili chęć wzajemnej współpracy, co w przyszłości zaowocuje pozytywnymi działaniami w regionie.

Inicjatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, która realizuje projekt „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych”, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.