W niedzielę, 24 lipca podczas Dni Gminy Wodynie obecna była również Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Na stoisku można było uzyskać informacje nt. bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na którą LGD Ziemi Siedleckiej pozyskało ponad 11 mln złotych, przeznaczonych na lata 2016 – 2023. Ponad połowa tej kwoty będzie rozdysponowana na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej, co wiąże się ze wzrostem liczby nowych miejsc pracy. Osoby odwiedzające stoisko mogły uzyskać informacje, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie i jakie dokumenty należy złożyć.

dabLokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zachęca do skorzystania z pomocy wszystkich mieszkańców z terenu objętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej, planujących podjęcie działalności gospodarczej lub rozwinięcie już istniejącej. Nabory z tych działań będą ogłoszone już w tym roku!

Nie zapomniano również o najmłodszych gościach odwiedzających stoisko LGD Ziemi Siedleckiej! Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
w Krzesku- członka LGD, które użyczyło niezbędnego sprzętu, można było przygotować watę cukrową i popcorn. Dzieci otrzymały również pamiątkowe balony.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pomocy, kryteriów jej przyznawania, procedur oceny i wyboru operacji można znaleźć na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl, pod numerem tel. 25 633 01 39 oraz w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce.

W niedzielę, 24 lipca podczas Dni Gminy Wodynie obecna była również Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Na stoisku można było uzyskać informacje
nt. bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na którą LGD Ziemi Siedleckiej pozyskało ponad 11 mln złotych, przeznaczonych na lata 2016 – 2023. Ponad połowa tej kwoty będzie rozdysponowana na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej, co wiąże się ze wzrostem liczby nowych miejsc pracy. Osoby odwiedzające stoisko mogły uzyskać informacje, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie i jakie dokumenty należy złożyć.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zachęca do skorzystania z pomocy wszystkich mieszkańców z terenu objętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej, planujących podjęcie działalności gospodarczej lub rozwinięcie już istniejącej. Nabory z tych działań będą ogłoszone już w tym roku!

Nie zapomniano również o najmłodszych gościach odwiedzających stoisko LGD Ziemi Siedleckiej! Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
w Krzesku- członka LGD, które użyczyło niezbędnego sprzętu, można było przygotować watę cukrową i popcorn. Dzieci otrzymały również pamiątkowe balony.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pomocy, kryteriów jej przyznawania, procedur oceny i wyboru operacji można znaleźć na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl, pod numerem tel. 25 633 01 39 oraz w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce.