18 września w Dworze Mościbrody k/Siedlec odbyło się szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Dobre praktyki funkcjonowania partnerstw w ramach lokalnych grup działania.”

 

 

Szkolenie przeprowadziła Bożena Mulik- Prezes Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie. Podczas szkolenia zaprezentowano uczestnikom idee projektu „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych”, przybliżono sylwetkę Stowarzyszenia LGD-Partnerstwo Izerskie oraz przebieg realizacji programu PROW 2007-2013. Uczestnicy dowiedzieli się jakie korzyści dał program LEADER społecznościom lokalnym w Partnerstwie Izerskim. Zapoznano się również z aspektami formalno-prawnymi JST i organizacji pozarządowych. Szkolenie zakończyło się prezentacją rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, formami współpracy oraz cenną wymianą doświadczeń partnerów z Dolnego Śląska. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, która realizuje projekt „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbuczynie oraz „RETRO” Skibniew.