Nabory 2021

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 1/2021-6/2021: 16.04.2021 r. - 29.04.2021 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew


NABÓR 1/2021 – „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone podmioty gospodarcze”; kwota alokacji: 300 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


NABÓR 2/2021 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji: 360 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 NABÓR 3/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji: 600 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 3/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 3/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


NABÓR 4/2021 – „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”; kwota alokacji: 150 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 4/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 4/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 NABÓR 5/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”; kwota alokacji: 200 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 5/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 5/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 5/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 NABÓR 6/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – dotyczy tylko projektu pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej”; kwota alokacji - 50 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 6/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 6/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 6/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 Data publikacji: 29.03.2021