Konsultacje społeczne w celu uzgodnienia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 - harmonogram spotkań

PLAKAT - format PDF 

 

Data publikacji: 09.09.2022 r.