Dziś została podpisana umowa o przyznanie pomocy na działanie Wspracie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 74.000 zł. Umowa została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego a Zarządem LGD Ziemi Siedleckiej, który reprezentowali: Prezes Krzysztof Kryszczuk i Członek Zarządu Hubert Pasiak.

Już niedługo będziewmy wdrażać plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2021-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, czyli gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gm. wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. 

Będzie to czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne cele i zmieniać teren działania LGD ZS na lepszy! Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie w tym zakresie. 

Podpisanie umowy 2022 kopia 222

 

 

Data publikacji: 01.07.2022 r.