W dniu 14 października 2014 r. o godzinie 17.30 na sali głównej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokobodach odbyło się kolejne spotkanie kulinarne w ramach projektu „Żwawe Babki robią bigos, pierogi i sałatki”. Projekt realizowany jest przez grupę nieformalną mieszkańców gminy Mokobody, której udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 3091 zł. z Programu FIO Mazowsze Lokalnie. Lokalna Grupa Działania wspiera merytorycznie Panie oraz użyczyła grupie nieformalnej osobowości prawnej, jako Ambasador FIO Mazowsze Lokalnie.