Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00-16.00.

Obsługa mieszkańców z terenu LGD w godzinach pracy biura.