Przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej po raz kolejny reprezentowały Stowarzyszenie podczas wydarzenia kulturalnego, które odbywało się na terenie jednego z Członków LGD Ziemi Siedleckiej.

Tym razem był to już XVII Festyn SŁONECZNE LATO, który odbył się w minioną niedzielę, tj. 31.07.2016 r. w Mordach. Zainteresowani mogli dowiedzieć się o możliwości pozyskania środków unijnych m.in. na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Dla najmłodszych uczestników festynu LGD Ziemi Siedleckiej dzięki życzliwości swojego członka SOKiAL mogło przygotować słodki poczęstunek w postaci waty cukrowej.

lt1

lt2

lt3