Serdecznie zapraszamy na II spotkanie w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO, które odbędzie się w dniu 7 października 2016 roku , w Hotelu Janusz, (ul.Pusta 15) w Siedlcach. 

Na spotkaniu zostaną poruszone bardzo ważne dla organizacji kwestie , min. pozyskiwania środków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego , FIO Mazowsze Lokalnie czy LGD Ziemi Siedleckiej. Prelegentami będą min. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego- Pani Janina Ewa Orzełowska, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Marcin Wodziński, specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przedstawiciele Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  oraz Federacji Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze.

Program II spotkania w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO
Siedlce, 7 października godz. 9.00, Hotel Restauracja Janusz, ul. Pusta 15

9.00 – Rejestracja
9.30 – Otwarcie spotkania i powitanie uczestników – Dariusz Stopa Starosta Siedlecki
9.45 – Podsumowanie wyników ankiet – Stanisław Biardzki Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji
10.00 - Lokalna Strategia Rozwoju, FIO Mazowsze Lokalnie- granty dla organizacji pozarządowych  i grup nieformalnych - Hubert Pasiak Prezes Zarządu LGD ZS,
Partnerstwo Lokalne Konkurs na Ambasadora FIO - Kazimierz Łęczycki , Przygotowanie oferty na zadanie publiczne – Andrzej Rybus-Tołłoczko
11.00 – Możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez sektor NGO - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Justyna Szmurło
11.30 - Przerwa Kawowa
11.45 – Marcin Wodziński Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
12.15 - Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami Pozarządowymi, Plan na rok 2017  i nabory wniosków
12.45 - Jan Błoński Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wspólne zadania w zakresie turystyki
13.15 - Anna Tarkowska Prezes Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze „Korzyści dla organizacji pozarządowych z udziału w Federacji”
13.45 - Jacek Szymański Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki – działalność stowarzyszenia
14.15 - Podsumowanie i Dyskusja
14.45 - Obiad
15.45 - Zakończenie

 

kksooss