W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390), informujemy, że zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty mogą Państwo znaleźć na stronach:http://www.prow.mazovia.pl /pl/prow_20142020wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.htmllub http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  Ostateczna wersja dokumentów dostępna będzie na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl po ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia.