Informujemy, że w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014–2020, zostały udostępnione dokumenty aplikacyjne. Wzory niezbędnych dokumentów znajdą Państwo na stronie www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/formularze_wnioskow_i_umow.html Ostateczna wersja dokumentów dostępna będzie na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl po ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia.