Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów, Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, Specjalista ds. rozliczeń zostały wybrane następujące kandydatury:


1.    Pani Beata Młyńska, zam. Tarcze – stanowisko: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów (1/2 etatu)
2.    Pan Andrzej Rybus – Tołłoczko, zam. Warszawa – stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji (1/2 etatu)
3.    Pani Beata Siedlecka, zam. Siedlce – stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń
(1/2 etatu)
4.    Pani Elżbieta Szopka, zam. Mordy – stanowisko: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów (1/2 etatu)

Wszyscy wybrani na w/w stanowiska spełnili wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na stanowisku pracy oraz zostali najwyżej ocenieni przez Komisję Rekrutacyjną.

 

lgdlogoprow