Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 maja br. w biurze LGD przy ul. Chopina 10 w Siedlcach odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Tego samego dnia w godz. 10-16 w biurze LGD odbędzie się szkolenie pt.: "Jak LGD powinna przygotować się do realizacji zadań w ramach PROW na lata 2014-2020, żeby nie narazić beneficjentów na ryzyko utraty dofinansowania - warsztaty dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD".

Siedlce, 4 maja 2016 r.

  Hubert Pasiak

Prezes Zarządu

 Aktualizacja: Pierwsze posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, zgodnie z wolą większości członków Rady odbędzie się o godz. 9.00.