wiesciOddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie biuletynu informacyjnego LGD Ziemi Siedleckiej pt. Wieści Ziemi Siedleckiej”. Nasza organizacja w okresie programowania UE 2014-2020 prowadzi zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjno-promocyjną, której zasadniczym celem jest dotarcie do wszystkich potencjalnych beneficjentów. Prowadzimy  stronę internetową (www.lgdsiedlce.pl), mamy profile w mediach społecznościowych, organizujemy spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD, uczestniczymy w Dniach Gmin i innych wydarzeniach promocyjnych, wysyłamy newslettery, jesteśmy w lokalnych mediach. Jednym z ważniejszych elementów tej kampanii będzie biuletyn „Wieści Ziemi Siedleckiej”. Jego celem jest przekazywanie informacji dotyczących stanu wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, planowanych konkursów, sprawozdań z przeprowadzonych naborów wniosków czy opisów projektów, realizowanych w ramach LSR. Chcemy, aby zawierał także informacje na temat tego, co ciekawego dzieje się na terenie obszaru działania LGD. Będziemy informować o pracach organów statutowych LGD, działalności naszych członków, ale również o działaniach samych mieszkańców i ich sukcesach.

„Wieści Ziemi Siedleckiej”, to od początku do końca efekt pracy członków LGD oraz pracowników Biura. To kolejny przykład sposobu działania naszej grupy, opartego na oddolności i wykorzystania potencjału nas samych. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie pisma z Panem Łukaszem Wawryniukiem na czele, który odpowiadał za korektę, skład i łamanie biuletynu! Zachęcamy Państwa do przekazywania uwag dotyczących „Wieści Ziemi Siedleckiej” oraz do jego współtworzenia! W tym celu prosimy o kontakt z Biurem LGD.

Redaktor naczelny
Hubert Pasiak

 


Wieści Ziemi Siedleckiej nr 1/2016 pobierz