Ankieta Monitorująca Wdrażanie Projektów Zrealizowanych w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
pobierz

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
pobierz

Rejestr interesów Członków Rady (Nabór 5,6/2017)
pobierz

Rejestr interesów Członków Rady (Nabór 1,2,3,4/2017)
pobierz

Harmonogram planowanych naborów wniosków
pobierz

Informacja Monitorująca Realizację Operacji
pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji
pobierz

Rejestr interesów Członków Rady
pobierz

Wzór protestu
pobierz

Zestawienie rzeczowo- finansowe LGD Ziemi Siedleckiej
pobierz

Plan komunikacji
pobierz

Procedury wyboru i oceny operacji w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczeństwo /aktualizacja 07.11.2016 r./
pobierz

Procedury wyboru i oceny operacji w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczeństwo /28.12.2015 r./
pobierz

Lokalna Strategia Rozwoju... /28.12.2015 r./
pobierz

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
pobierz

Plan komunikacji
pobierz

Harmonogram realizaci planu komunikacji na 2017 rok.
pobierzpobierz

Harmonogram realizaci planu komunikacji na 2016 rok.
pobierz

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
pobierz

Regulamin Rady LGD Ziemi Siedleckiej
pobierz

Statut LGD Ziemi Siedleckiej
pobierz

Fiszka projektowa konsultacji społecznych LSR
pobierz

Ankieta konsultacji społecznych LSR
pobierz

Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
pobierz

Deklaracja członkowska (sektor społeczny: osoba fizyczna)
pobierz

Deklaracja członkowska (sektor gospodarczy)
pobierz

Deklaracja członkowska (sektor publiczny)
pobierz

Deklaracja członkowska ( sektor społeczny: organizacje pozarządowe)
pobierz